CURRICULA
Home > Bachelor Degrees (UAS), Daytime Studies > Design > Design, XR Design
Bachelor Degrees (UAS), Daytime Studies

Design, XR Design

Autumn 2018

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientation and Language Studies
                                                       
Introduction to Studies and Computer Literacy 5
     
             
                           
Working Communication 5  
       
                 
                   
Professional Swedish and English 5  
         
                   
               
51000505500002.52.5002.52.52.52.500000000
Visual Studies, XR Design
                                                       
Presentation Techniques 5
     
             
                           
CAD 2D Softwares 5
       
               
                       
Digital Imaging 5
       
               
                       
Plastic Design 5  
       
                 
                   
Programming 2 - Generative and Algorithmic Design 5    
           
                       
       
155505105005002.52.5552.52.500002.52.50000
Common Studies in Design, XR Design
                                                       
Future Studies 5    
         
                     
           
Marketing and Entrepreneurship in Design Field 5    
         
                     
           
Three-dimensional Imaging 5    
           
                       
       
Research Methodology and Writing 5    
           
                       
       
History and Future of Design 5  
       
                 
                   
05200005010100000002.52.50055550000
XR Design - Media and Industrial Design Professional Studies
                                                       
Teollisen muotoilun teoriaopinnot
                                                       
Materials, Manufacturing and Mechanical Design 5
     
             
                           
3D Softwares, CAD and Polygon Modeling 15
     
             
                           
Industrial Design 5
       
               
                       
Product Development and IPR 5  
         
                   
               
Embedded Systems and IoT 5  
         
                   
               
251000205010000010102.52.5005500000000
XR Design Studies
                                                       
XR Technologies and Ecosystems 15  
       
                 
                   
XR Set Design 5    
           
                       
       
Programming, Basics 5    
         
                     
           
01510000150550000007.57.5002.52.52.52.50000
Project Studies, XR Design
                                                       
Game Engines and Real-Time Rendering 15
       
               
                       
Service Design of XR technologies 15    
         
                     
           
Innovation Project 10    
           
                       
       
15025001500151000007.57.500007.57.5550000
XR Design and Business
                                                       
XR Product Design 15  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Vapaasti valittavat opinnot, XR Design
(Select 15 ECTS)
                                                       
Practical Training
                                                       
Practical Training I 15      
           
                         
   
Practical Training II 15      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Thesis
                                                       
Bachelor's Thesis and Maturity Test 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
ECTS credits per period / semester / academic year 60606045303030303030301515151515151515151515151515157.57.5

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

XR Design

XR Designin opinnoissa keskitytään 3D teknologioihin, virtuaalisen- ja laajennetun todellisuuden menetelmiin. XR Design koulutuksessa teollisen muotoilun ammatillinen osaaminen integroituu teknologisiin, digitaalisiin sekä virtuaalisiin ympäristöihin luoden uudenlaista osaamista ja mukautuvuutta vastata niin fyysisen kuin digitaalisen maailman kehittämisen haasteisiin. XR-suuntautumisvaihtoehto antaa koulutuksesta valmistuvalle muotoilijalle laajat valmiudet toimia erilaisten 3D-suunnittelun ja XR-menetelmien asiantuntijana niin teollisuuden tuotekehityksessä, kuin virtuaalitodellisuuden ympäristöjen ja sisältöjen tuotannossa.
Muotoilun XR-koulutuksessa opit erilaisia teollisen muotoilun menetelmiä. Opit hallitsemaan ongelmalähtöisiä ja loppukäyttäjien tarpeisiin vastaavia suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseja. Kehityt tekemään itsenäisiä teknistaloudellisesti ja esteettisesti perusteltuja valintoja prosessin eri vaiheissa. Erilaisten ideointi- ja ongelmanratkaisumenetelmien avulla kehität luovuutta ja innovatiivisuutta. Opiskelet tuotekonseptointia ja materiaali- ja valmistustekniikoita. Muotoiluosaaminen linkittyy vahvasti tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja erilaisiin 3d teknologioihin. Perehdyt monipuolisesti mm. 3d mallinnukseen, animointiin, 3d skannaukseen ja 3d tulostukseen ja muuhun tietokoneavusteiseen valmistukseen. Monipuolista 3d-osaamista syvennetään ja laajennetaan tuoreimmalla XR-osaamisella. Opit esimerkiksi, kuinka luoda interaktiivisia virtuaaliympäristöjä, 360 videoita ja kuinka hyödyntää pelimoottoreita. Opit myös kuinka voit hyödyntää ja soveltaa XR-menetelmiä tuotesuunnittelussa. Osaat myös toteuttaa mallinnetuista suunnitelmista ja virtuaaliprototyypeistä fyysisiä tuotteita mm. 3D-tulostusta, CNC- koneistusta ja muita valmistusmenetelmiä hyödyntäen.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä viestinnän tutkinto-ohjelman kanssa. (not translated)

Design

The curriculum of the Degree Program in Design is a knowledge-based. It is divided into the studies of the University of Applied Sciences, core requirement studies of the degree program and professional studies. The professional studies include courses in e.g. interior architecture, textile design and industrial design. The professional orientation is selected at the application stage. The professional studies also entail collaboration projects with business and industry. In addition, the studies consist of a work placement, elective studies and finally the Bachelor’s thesis.
The curriculum has been developed in co-operation with partners in business and industry and the students to meet the future requirements in the field of design and to incorporate comprehensive design thinking and its use in multi-disciplinary collaboration. The curriculum is based on the following aspects: mastering design, production, design process, visual arts as well as developing skills in service design and building one´s professional identity.

Objective

Mastering the development, production and design process is the aim of these studies. The graduating student will also be an expert of the visual arts and know how to build their own professional identity.

The Degree Program in Design gives wide-ranging abilities to work as a designer and versatile specialist in different tasks in the field of design.