CURRICULA
Home > Bachelor Degrees (UAS), Daytime Studies > Biomedical Laboratory Science > Biomedical Laboratory Science
Bachelor Degrees (UAS), Daytime Studies

Biomedical Laboratory Science

Autumn 2021

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Biomedical Laboratory Scientist Identifying Clinical Laboratory Work Related Competence
                                                 
Learning and Study Skills 5
     
           
                       
Anatomy, Physiology and Pathophysiology 5
     
           
                       
Clinical Treatment in Clinical Laboratory Work 5
     
           
                       
Client Service and Counseling in Social and Health Care Services 5
     
           
                       
Pre-analytics 10
     
           
                       
Methods in Laboratory Work 5
       
             
                   
Mathematics and Physics 5
       
             
                   
Point-of-Care Testing and Health Technology 5
       
             
                   
Chemistry 5
       
             
                   
Work Placement at Health Care Laboratories I 5
       
             
                   
Immunology 5
       
             
                   
60000303000000151515150000000000
Biomedical Laboratory Scientist as an Actor in Clinical Laboratory Work
                                                 
Blood Banking 5  
       
               
               
Cell Biology 5  
       
               
               
Biochemistry and Basics of Medicine 5  
       
               
               
Molecular Genetic 5  
       
               
               
Clinical Haematology 10  
       
               
               
Clinical Chemistry 10  
         
                 
           
Methods for Research and Development Work 5  
         
                 
           
Work Placement at Health Care Laboratories II 15  
         
                 
           
06000003030000000015151515000000
Competence Level in Biomedical Laboratory Science
                                                 
Multidisciplinary Innovation Project 10    
         
                   
       
Clinical Cytology 5    
         
                   
       
Clinical Histology 5    
         
                   
       
Clinical Microbiology 10    
         
                   
       
Planning of the Thesis Work 5    
           
                     
   
Clinical Physiology, Clinical Neurophysiology and Clinical Nuclear Medicine 10    
           
                     
   
Entrepreneurship and Management in the Social and Health Care Sector 5    
           
                     
   
00500000030200000000001515101000
Development level in Biomedical Laboratory Science
                                                 
Execution of the Thesis Work 5      
           
                       
Reporting and Usefulness of the Thesis and Maturity Test 5      
           
                       
Work Placement at Health Care Laboratories III 15      
           
                       
000250000002500000000000012.512.5
Metropolia’s Elective Modules
(Select 15 ECTS)
                                                 
0000000000000000000000000
ECTS credits per period / semester / academic year 606050253030303030202515151515151515151515101012.512.5

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Description

Biomedical Laboratory Science
The curriculum meets the demands of degree requirements, competence and development needs of the working environment as well as the requirements for national and international collaboration. It also reflects a student-oriented and learning- and competence-based foundation. The learning outcome descriptions indicate to the students what competence is expected from them and help them assess their own progress. The competence obtained in the Biomedical Laboratory Science curriculum corresponds to level 6 in the European Qualification Framework (EQF).

The curriculum also offers students a learning path based on which they can prepare their individual study plans. The studies offered consist of courses with an extent of a minimum of 5 ECTS credits. The chance for multidisciplinary learning is offered through the opportunity to complete 15 ECTS credits in Metropolia’s joint elective studies. These may consist of one or several courses. Multidisciplinary studies can also be completed in Metropolia’s innovation hubs.

The provision of studies enables students to complete 30 ECTS credits per term. The degree in Biomedical Laboratory Science includes practical training in the learning environments of the university of applied sciences and the laboratories of the health care services, representing 75 ECTS credits.

As a starting point for learning, the focus is on situations and problems arising from professional practices, and the learning process aims to find evidence-based solutions and new ways of working for them. Some courses are project-based, including projects that develop the student’s field of study.

Various learning environments supporting learning are used to deepen and develop competence, for example in the learning environments of simulation, service operations and the innovation hubs. Studies consist of contact teaching and online studies. Theoretical studies can mostly be completed online. Practical training consists of contact teaching in the teaching laboratory of the university of applied sciences and the laboratories of the health care services. Online studies require strong motivation and self-direction from the students. Technological teaching solutions increase flexibility and add alternative ways of studying. Regardless of the form of studies, the students are ultimately responsible for their own learning.

The student’s competence is assessed during the studies using Metropolia’s joint competences and the Biomedical Laboratory Science degree’s specific competences. Students become proficient in continuous development of their competence and gain the ability to undertake further studies. The learning outcomes have been determined in cooperation with representatives from both working life and the UAS and therefore express the students’ competence levels and readiness for different types of work.
A competence-based curriculum enables student mobility within the UAS and between other UASs. In addition, it makes the recognition of prior learning (RPL) easier and enables the comparison of degrees obtained in different countries. International studies are part of the learning path of each learner in the form of international exchange, practice placement or internationalism at home studies, such as common core requirement studies in English or Finnish degree programmes or open studies in international network learning environments. Some of the studies in the curriculum may also be provided in English.
The curriculum also serves as a source of information for the working environment and our international partners.

Objective

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija tuntee bioanalyytikon ammatin toimintaympäristön ja ymmärtää kliinisen laboratoriotoiminnan tärkeänä osana sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää. Hän osaa kuvata bioanalyytikolta vaadittavaa ydinosaamista. Opiskelija hankkii tietoa ja arvioi sitä kriittisesti. Opiskelija viestii ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä osaamisensa kehittämisessä. Opiskelija ohjaa asiakkaita, toteuttaa näytteenottotoimintaa laatujärjestelmän mukaisesti sekä toimii asiakaspalvelu- ja näytteenottotilanteissa ammatillisesti. Opiskelija käyttää tavallisimpia laboratoriovälineitä ja menetelmiä sekä osaa suorittaa joitakin vieritestejä ja selittää niissä käytettävien menetelmien ja laitteiden periaatteita.

Toisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija laajentaa osaamistaan ammattiaineissa. Hän arvioi laboratoriotutkimusprosessia kliinisen laboratoriotyön eri alueilla sekä perustelee laboratoriotutkimusten merkitystä potilaan hoidossa. Opiskelija ohjaa ja opettaa asiakkaita ja laatii ohjausmateriaalia. Hän suunnittelee ja toteuttaa näytteenoton, näytteiden käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen. Opiskelija analysoi näytteitä ja suorittta potilastutkimuksia laatuvaatimusten ja suositusten mukaisesti. Hän osaa selittää laboratoriotoiminnassa käytettävien laitteiden ja menetelmien periaatteet. Opiskelija tuntee laboratoriotoiminnan ajankohtaisia tutkimus- ja kehityshaasteita ja hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa. Hän sisäistää ammatti- ja tutkimuseettiset periaatteet osaksi ammatillista asiantuntijuuttaan ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija arvioi omaa ammatillista kehittymistään sekä kehittää vuorovaikutus-, ohjaus- ja työyhteisötaitojaan. Hän toimii erilaisissa työ ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija syventää osaamistaan ammattiaineissa. Hän arvioi kriittisesti kliinisen laboratoriotutkimusprosessin toimivuutta erilaisissa terveydenhuoltoon liittyvissä asiakastilanteissa, potilaan hoitoketjussa ja kehittää sitä asiakaslähtöisesti. Opiskelija käyttää perustellusti laadunhallinnan menetelmiä laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheissa. Hän toimii ratkaisukeskeisesti ongelmatilanteissa. Opiskelija arvioi ammatillista kehittymistään suhteessa bioanalyytikon tehtäväalueeseen ja suunnittelee omaa urakehitystään. (not translated)