OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka, Ohjelmistotuotannon opintopolku
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka, Ohjelmistotuotannon opintopolku

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan
     
           
                       
Mobiilit terveyssovellukset 15
     
           
                       
Pelikehitys 15
     
           
                       
Web-tekniikat ja digitaalinen media 15
     
           
                       
Älykkäät IoT-laitteet 15
     
           
                       
120000606000000030303030000000000000
Suuntaavat ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30op)
 
       
                 
                   
Ohjelmistotuotannon perusteet
(Valitaan opintoja 30op)
 
       
                 
                   
Olio-ohjelmointi
                                                       
Oliosovellukset ja tietokannat 5                                                        
Ohjelmointiprojekti 5                                                        
Antureiden ja toimilaitteiden fysiikka 5                                                        
Web-ohjelmointi
                                                       
Web-tekniikat 5                                                        
Web-projekti 5                                                        
Diskreetti matematiikka 5                                                        
Web-sovelluskehitys 5                                                        
06000006000000000030300000000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 60op)
 
       
                 
           
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan opintoja 60op)
 
       
                 
           
Ohjelmistojen rakenteet ja mallit
                                                       
Tietorakenteet, algoritmit ja rajapinnat 5                                                        
Kuvaus- ja mallintamismenetelmät 5                                                        
Ohjelmistotuotantoprojekti 1 5                                                        
Tietorakenteet ja algoritmit 5                                                        
Ohjelmistotuotannon käytännöt
                                                       
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5                                                        
Suunnittelumallit 5                                                        
Ohjelmistotuotantoprojekti 2 5                                                        
Avoimet rajapinnat ja avoin data
                                                       
Avoimet rajapinnat ja avoin data 5                                                        
Big Data ja tiedonlouhinta 5                                                        
Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 5                                                        
Ohjelmistojen laatu ja turvallisuus
                                                       
Ohjelmistojen laatu 5                                                        
Tietoturvallinen ohjelmistokehitys 5                                                        
Tiedon salaus ja kryptomatematiikka 5                                                        
060600000606000000000030303030000000
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
     
           
                         
   
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
Menetelmäopinnot 5      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30op)
   
           
                       
       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
00400000004000000000000020200000
Harjoittelu
     
           
                       
Harjoittelu 1 15      
           
                       
Harjoittelu 2 15      
           
                       
00060000000303000000000000015151515
Opinnäytetyö
     
           
                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 120120100120606060606040754530303030303030303030202037.537.522.522.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tieto- ja viestintätekniikka

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa neljän vuoden kokopäiväistä opiskelua. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta eli teemasta. Teemoihin on integroitu matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä liiketoiminnan perusteita. Kaikki opiskelijat opiskelevat kaikki teemat. Ensimmäisen vuoden opiskelu tapahtuu kiinteissä ryhmissä, jotka työskentelevät kokopäiväisesti.

Ohjelmistotuotannon pääaineopinnot alkavat 1.vuoden jälkeen. Opiskelija voi valita valinnaisiksi opinnoiksi tieto- ja viestintätekniikan toisen pääaineen opintoja.

Koulutuksen rakenne (240 op)
• Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
• Suuntaavat ammattiopinnot 30 op
• Syventävät ammattiopinnot 60 op
• Innovaatio-opinnot 15 op
• Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 30 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op

Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.

Ohjelmistotuotannon opintopolku

Opiskelija omaksuu tiedot ja taidot, joita tarvitaan ohjelmistoinsinöörin ammatissa.

Ohjelmistotuotannon perusopinnot:

Opiskelija oppii perustaidot olio-pohjaisten ohjelmien toteuttamisen ja web-ohjelmointiin.

Osa-alueita:
- olio-ohjelmointi Javalla
- web-sovellusten toteuttaminen (asiakas/palvelin)
- tietokantojen käyttö
- matemaattis-luonnontieteellinen ajattelu.

Ohjelmistotuotannon syventävät opinnot:

Opiskelija oppii ohjelmistoinsinöörin ammatissa edellytettävät taidot: projektityöskentelemisen, ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut, ohjelmistojen rakenteet ja mallit.

Osa-alueita:
- ohjelmistotuotannon prosessit ja hallinta
- ohjelmistojen rakenteet ja mallit
- ohjelmistojen laatu ja turvallisuus
- avoin data ja avoimet rajapinnat.

Opintoja voidaan suunnata valinnaisilla opinnoilla ja henkilökohtaisilla opintopoluilla eri sovellusalueille kuten peliohjelmointi, mobiiliohjelmointi, älykkäät järjestelmät, hyvinvointi- ja terveysteknologia.