Siirry suoraan sisältöön

Saksa 3 (A2 - B1) (5 op)

Toteutuksen tunnus: LC00EH02-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 11.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 35

Koulutus

  • Degree Programme in International Business and Logistics
  • Degree Programme in European Business Administration

Opettaja

  • Tim Schmidtmann

Vastuuopettaja

Suvi Moll

Ryhmät

  • LITO_VV
    Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa
- pitää yllä ymmärrettävää puhetta, vaikka pidemmissä puhejaksoissa esiintyy taukoja ja epäröintiä
- osaa kohtalaisen hyvin tavallisen, jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisuja
- osaa kirjoittaa ymmärrettävän tekstin itseään kiinnostavista aihepiireistä
- pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia tekstejä tutuista aiheista

Sisältö

Syvennetään rakenteiden, ääntämisen, kuullun ymmärtämisen sekä suullisen ilmaisun hallintaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Saksa 2 tai vastaavat tiedot