Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Puurakentamisen vapaasti valittavat verkko-opinnot
Valinnainen opintotarjonta

Puurakentamisen vapaasti valittavat verkko-opinnot

VVPUURAK

Kuvaus

Puurakentamisen vapaasti valittavat verkko-opinnot sisältää seuraavat opintojaksot:

Johdatus puurakentamiseen ja kestävään kehitykseen 5 op (TX00EY01-3001)

Tämä luonteeltaan puurakentamiseen ja sen mahdollisuuksiin johdatteleva opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan Moodlessa eikä se edellytä läsnäoloa. Työtila on auki kaikille Metropolian tunnukset omaaville henkilöille, eikä siinä ole työtila-avainta. Opintojakso koostuu
- Videoiduista, 15–20 minuutin mittaisista puheenvuoroista, joissa niin ympäristöministeriön, kaupunkiympäristötoimialan, arkkitehtuurin kuin rakennuttamisen huippuasiantuntijat tuovat esiin näkökulmia ja tulevaisuuden visioita puurakentamiseen liittyen
- Videoihin liittyvistä oppimistehtävistä
- Puurakentamisen historiaan sekä rakentamisen ympäristövaikutuksiin ja kiertotalouden edistämiseen liittyvistä luennoista ja tehtävistä.

Pääset etenemään opintojakson parissa vain suorittamalla järjestyksessä sen eri osiot. Opintojakson sisällön huolellinen läpikäyminen auttaa sinua seuraavien opintojaksojen kanssa. Tarkista tentin navigaatiosta, että osion kaikki tehtävät on tehty.

Opintojakso sisältää seuraavat osiot:
- Puun tarina
- Puurakentamisen asema ja mahdollisuudet Suomessa
- Puurakentamisen historia Suomessa
- Julkinen puurakentaminen
- Puurakennusten ympäristövaikutukset
- Puurakentamisen yleistymisen esteet

Moodle-työtila: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=3492

Puurakenteet ja puurakentaminen 5 op (TX00EY02-3001)

Tällä 5 op opintojaksolla tutustutaan puurakenteisiin, niiden ominaispiirteisiin, puun ominaisuuksiin materiaalina, puurakennejärjestelmiin, puisiin erikoisrakenteisiin, puurakennusten erityispiirteisiin sekä siihen, miten puurakennukset käytännössä toteutetaan. Opintojakso tehdään itseohjautuvasti Moodlessa, kuitenkin annetussa järjestyksessä. Seuraavaan osioon siirtyminen edellyttää yleensä edellisen hyväksyttyä suorittamista. Työtila on auki kaikille Metropolian tunnukset omaaville henkilöille, eikä siinä ole työtila-avainta. Opintojakso koostuu esittelyvideoista, puheenvuoroista, kirjallisesta materiaalista ja harjoituksista tai oppimistehtävistä. Opintojakso arvioidaan arvosanalla 0–5.

Sisällysluettelo:
1. Tietoa puusta ja puumateriaalista rakentamisessa
2. Puutuotteet
3. Teollisten puutuotteiden valmistus
4. Rakenneosat
5. Puurakennejärjestelmät
6. Puurakennusten ominaispiirteet
7. Puurakennusten toteutus
8. Voisiko tulevaisuudessa olla puurakenteisia pilvenpiirtäjiä?
9. Puiset erikoisrakenteet: puusillat

Moodle-työtila: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=4727

Lisätiedot opinnoista: FT Tuire Ranta-Meyer, DI Mauri Konttila ja FM Monica Aejmelaeus ovat laatineet nämä opintojaksot. Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen kurssin tekniseen toteutukseen tai havaitset teknisiä ongelmia, ota yhteyttä monica.aejmelaeus@metropolia.fi. Jos haluat kysyä sisällöstä tai antaa siitä palautetta, ota yhteyttä tuire.ranta-meyer@metropolia.fi. Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Sitkeyttä ja menestystä puurakentamisen verkko-opintoihin!

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10 op

TX00EY01 Johdatus puurakentamiseen ja kestävään kehitykseen 5 op
TX00EY02 Puurakenteet ja puurakentaminen 5 op