Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > YAMK Kuntotus ja tutkiminen sekä Terveys, vapaasti valittavat opinnot K2022
Valinnainen opintotarjonta

YAMK Kuntotus ja tutkiminen sekä Terveys, vapaasti valittavat opinnot K2022

YAMK_VV_22_TERV_KUTU

Kuvaus

Nämä terveysalan vapaasti valittavat opinnot ovat tarjolla seuraaville tutkinto-ohjelmille: Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen, Health Business Management, Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa, Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen sekä Terveyden edistäminen. Opintojen suorittamiseksi opiskelijalla on oltava sosiaali- ja terveysalan taustaa.

Terveysalan YAMK-opiskelija voi valita opetussuunnitelmaansa kuuluvan määrän vapaasti valittavia opintoja tästä tarjonnasta tai Metropolia ammattikorkeakoulun YAMK-tutkintojen yhteisistä vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan myös hyväksilukea muuta tutkinto-ohjelman tunnustamaa opiskelijan hankkimaa osaamista. Vapaasti valittavat opinnot syventävät ja täydentävät opiskelijan ammatillista osaamistaan.

Vastuuyksikkö: Kuntoutus ja tutkiminen osaamisalue ja Terveys osaamisalue
Ylläpitäjät: Petra Heino ja Outi Sorri

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

XX00EX63 Academic Writing 5 op
S000EU87 Advanced Research Methods 5 op
S000DJ81 Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen 5 op
S000EG52 Ensihoidon ja päivystyksen ajankohtaiset teemat 5 op
S000DJ82 Laatu- ja turvallisuusprosessien kehittäminen 5 op
S000DJ93 Liiketoiminnan ja asiakkuuksien johtaminen 5 op
S000DJ90 Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuullinen johtaminen 5 op
S000DJ87 Terveysteknologia sosiaali- ja terveysalalla 5 op