OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteiset valinnaiset kevätlukukaudella 2021
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteiset valinnaiset kevätlukukaudella 2021

YVOK2021K

Kuvaus

Metropolian yhteisten valinnaisten opintokokonaisuuksien toteutukset kootusti kevätlukukaudella 2021.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

YVOK2021K-1001 Kestävä yhteiskunta 0 op
XX00DP86 Kestävää maailmaa rakentamassa 5 op
XX00DP87 Kohti kestävää yhteiskuntaa 5 op
XX00DW15 Solutions.now 5 op
YVOK2021K-1002 Kiertotalous 0 op
XX00DP89 Kiertotalouden perusteet 5 op
XX00DP90 Kohti kiertotalouden ratkaisuja 5 op
XX00DP91 Kestävät ratkaisut -projekti 5 op
YVOK2021K-1003 Esimiestyö ja johtaminen 0 op
XX00CF95 Organisaatio työyhteisönä 5 op
XX00CF96 Esimiestyö 5 op
XX00CF97 Johtaminen 5 op
YVOK2021K-1004 Yrittäjyys 0 op
XX00CG15 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteet 5 op
XX00CG16 Liiketoimintasuunnitelma toimialakohtaisena projektina 5 op
XX00CG17 Yrittäjän rooli ja toiminta yhteiskunnassa 5 op
YVOK2021K-1005 Mediajulkaisemisen visuaaliset perusteet 0 op
XX00EN73 Studiovalokuvauksen perusteet 5 op
XX00EN74 Graafisen suunnittelun työkalut 5 op
XX00EN75 Kuvankäsittelyohjelmistot 5 op
YVOK2021K-1006 Hyvinvointivalmennus 15 op
KO00CE57 Terveysliikunta ja -teknologia 5 op
XX00CH56 Voi hyvin - Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys 5 op
YVOK2021K-1007 Hyvinvoiva työyhteisö 0 op
XX00CH59 Työssä hyvin, kaikki hyvin - Työhyvinvointi 5 op
XX00CH60 Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen 5 op
YVOK2021K-1008 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen monialaisesti 0 op
XX00DP92 Media ja viestintä terveyden edistämisessä 5 op