OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian vapaasti valittavat opinnot 2020-2021 (Ylempi AMK-tutkinto)
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian vapaasti valittavat opinnot 2020-2021 (Ylempi AMK-tutkinto)

MVV2020YAMK

Kuvaus

Kaikille YAMK-tutkinnon opiskelijoille avoin vapaasti valittavien opintojen tarjonta lukuvuonna 2020-2021. Mahdolliset esitietovaatimukset on kirjattu opintojakson tietoihin.
Toteutuksista vastaavat Metropolian eri yksiköt.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

SX00DK41 Kuntoutuksen strateginen johtaminen 5 op
SX00BY17 Kuntoutuksen tuloksellisuus 5 op
SX00DT25 Monialainen SOTE-johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5 op
SX00EU84 Myllypuro Turbiini - yrityshautomo Sprint 10 op
SX00EP69 Positiivinen psykologia 5 op
X000DR49 Tekoälysovellusten käytännöllinen hyödyntäminen 5 op