Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Tieto- ja viestintätekniikan monimuodon verkko-opintotarjonta
Valinnainen opintotarjonta

Tieto- ja viestintätekniikan monimuodon verkko-opintotarjonta

TV_MONIMUOTO

Kuvaus

HUOM! Nämä verkko-opinnot ovat tarkoitettu VAIN tieto- ja viestintätekniikan monimuotototeutuksen ja muuntokoulutuksen opiskelijoille. Tieto- ja viestintätekniikan päivätoteutuksen opiskelijat ja muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat EIVÄT VOI ilmoittautua näille opintojaksoille. Opintokokonaisuus sisältää NonStop-virtuaaliopintoja, jotka ovat maksullisia ja tarjolla normaalisti vain avoin amk opiskelijoille. Monimuotokoulutuksen ja muuntokoulutuksen opiskelijat voivat kuitenkin suorittaa näitä opintoja maksutta.

ILMOITTAUTUMINEN:

Ennen ilmoittautumista opintoihin monimuoto-opiskelija käy ensin HOPS-keskustelun, jossa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). HOPSissa huomioidaan opiskelijan hyväksiluettavat opinnot ja hyväksiluettava työkokemus. Opiskelija ei voi suorittaa opintojaksoja, joiden sisältö on päällekkäistä hyväksilukujen kanssa.

Tämän jälkeen ilmoittaudu opintojaksolle sähköpostitse virve.prami@metropolia.fi. Laita viestiin tieto, että olet monimuoto- tai muuntokoulutusopiskelija ja opintojakson nimi ja koodi, jolle haluat ilmoittautua (esim. Ethical Hacking TT00EN28).

HUOM! Voit ilmoittautua vain max. kolmeen opintojaksoon kerrallaan, jotka tulee suorittaa ensin loppuun, ennen kuin voit aloittaa seuraavien opintojaksojen suorittamisen.


**********************************************
Opintokokonaisuuden sisällön ylläpitäjä:
Virve Prami (virve.prami@metropolia.fi)
Koulutussuunnittelija

Kieli

englanti

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

TT00CJ90 Advanced Usage of Office Programs 6 op
TT00DU85 ASP.NET Core Application Development 5 op
TT00EM53 Automated Software Testing with Selenium 5 op
TT00EO92 Azure Machine Learning 15 op
TT00DU86 Blockchain and Cryptocurrency fundamentals 5 op
TT00EW04 Communication Networks 5 op
TT00EU28 CyberDefence Professional 8 op
TT00DJ78 Developing Chatbots using Microsoft Bot Framework 6 op
TT00CQ83 Developing Modern Web Platforms (HTML,CSS,JS) 15 op
TT00EM54 Docker 5 op
TT00EN28 Ethical Hacking 6 op
TT00EV08 Ethics of AI 4 op
TT00EM55 Fundamentals of Artificial Intelligence 5 op
TT00EO93 Fundamentals of Deep Learning 5 op
TT00EM56 Fundamentals of Machine Learning 5 op
TT00EM57 Fundamentals of Scrum and Becoming a Product Owner 8 op
TT00EM75 Fundamentals of Scrum and becoming a Scrum Master 8 op
TT00EW03 Google Cloud Computing Fundamentals 6 op
TT00EM58 GraphQL 5 op
TT00CK71 Introduction to ASP .NET Web Forms 5 op
TT00DT62 Introduction to Cloud Computing Services and Fundamentals of Microsoft Azure 8 op
TT00EN29 Introduction to Computing 5 op
TT00CK70 Introduction to SQL Server 5 op
TT00EO91 Machine Learning with Python 10 op
TT00CM68 Mastering Search Engine Optimization (SEO) 5 op
TT00DG26 Mastering the Fundamentals of RESTful API Design 6 op
TT00CR85 Mastering Version Control with Git 6 op
TT00DV81 Microsoft Azure Fundamentals 3 op
TT00EN25 Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 18 op
TT00EV10 Microsoft Power BI 15 op
TT00AC51 Microsoft SQL -tietokannan kehittäjä 6 op
TT00DW06 MongoDB 5 op
TT00DT54 Pelisuunnittelu ja pelillistäminen 10 op
TT00EN82 React.js 15 op
TT00DH65 Responsive Web Applications with Bootstrap & CSS 8 op
TT00CC69 Salesforcen ylläpidon perusteet 8 op
TT00EN30 Security Solutions (SSCP certification) 8 op
TT00DW07 Software Testing and Quality Assurance 5 op
TT00DD02 SQL-palvelimen tietokannan infrastruktuurin ylläpito 6 op
TT00DD01 SQL-palvelimen tietokannan kehittäjä 6 op
TT00DD00 SQL-tietokantapalvelimen perusteet 6 op
TT00EV09 SQL for Data Science 8 op
TT00DC75 System Center Configuration Manager 2012 -käyttö ja hallinta 5 op
TT00EO90 TensorFlow 8 op
TT00EN27 The Cisco CCNA Training Package 16 op
TT00BJ03 Tietoturvaratkaisut (SSCP-sertifikaatti) 8 op
TT00DW09 TypeScript 5 op
TT00EN31 Unix/Linux (Basics and Advanced) 8 op
TT00DC88 Verkkoanalysoinnin perusteet Wiresharkilla 3 op
TT00DU84 Windows 10: Working as a Modern Desktop Administrator Associate (md-101) 6 op
TT00DU89 Windows Server 2016 ja identiteetinhallinta 6 op
TT00DU90 Windows Server 2016 verkkopalvelut 6 op