OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Neuropsykiatria
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Neuropsykiatria

VOK_HYVINVOINTI_2020

Kuvaus

Tämä valinnainen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijoille tietoa neurologian ja psykiatrian perusteista, osaamista liittyen neuropsykiatrisiin oireisiin eli sellaisiin neurologisiin vammoihin, kehityshäiriöihin ja sairauksiin, jotka näkyvät käyttäytymisessä psykiatrisina oireina sekä näiden oireiden kohtaamisesta ja kuntoutuksesta elämänkaaren eri vaiheissa. Aiempia psykologian opintoja ei tarvitse olla.

Metropolia ammattikorkeakoulun Neuropsykiatrian valinnaiseen opintokokonaisuuteen sisältyy kolme tiedepohjaista, vahvasti arjessa ja työelämässä hyödynnettävissä olevaa opintojaksoa. Opinnoissa perehdytään aivojen ja hermoston kehitykseen, neuropsykiatrisiin häiriöihin ja diagnostiikkaan sekä neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutuksen moniin muotoihin. Opintokokonaisuus sisältää kolme 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa, joissa tarkastellaan neuropsykiatrian ilmiöitä eri konteksteissa. Opintokokonaisuus vastaa ajankohtaiseen haasteeseen jatkuvasti kasvavien neuropsykiatrisiin tutkimuksiin tehtyjen lähetemäärien sekä neuropsykiatristen diagnoosien määrän suhteen.

Osallistuminen opintojaksoihin Neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan toimintakyvyn tukeminen (5 op) ja Neuropsykiatrinen kuntoutus (5 op)
edellyttää, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti opintojakson Neuropsykiatrian perusteet (5 op). Opiskelija voi halutessaan suorittaa ainoastaan Neuropsykiatrian perusteet (5 op) -opintojakson tai tämän jälkeen yhden tai kaksi muuta valinnaisen opintokokonaisuuden 5 op:n opintojaksoa.

Kurssille valitaan ensisijaisesti opiskelijat, jotka haluavat suorittaa koko 15 op:n kokonaisuuden.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: lehtori Eeva Tawast, koulutussuunnittelija Maarit Vallinkoski

XX00EJ64 Neuropsykiatrian perusteet 5 op
XX00EJ66 Neuropsykiatrinen kuntoutus 5 op
XX00EJ65 Neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan toimintakyvyn tukeminen 5 op