OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > PoraKONE
Valinnainen opintotarjonta

PoraKONE

PORAKONE

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 30 op

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Timo Junell

Opintojaksoja on mahdollista suorittaa erillisinä kursseina.

Digitaalisen tuotetiedon hyödyntäminen konetekniikan alihankintaverkostoissa
TX00DW01 Tuotteen elinkaarenhallinnan perusteet 5 op
TX00DW42 Tuotetiedon hallinta 5 op
TX00DW45 Tuotteen elinkaarenhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti 5 op
Energia- ja ympäristötekniikka – Cleantech 15 op
TX00DV99 Hajautettu energian tuotanto ja teknologiat 5 op
TX00DW41 Vesihuolto 5 op
TX00DW00 Cleantech - lainsäädännön ja tulevien haasteiden tuomat uudet tekniset ratkaisut 5 op