Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Kiertotalous
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Kiertotalous

YVOK_PUHTEKNOL2

Kuvaus

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
· tunnistaa resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, materiaalit, energia), hyödykkeiden ja palveluiden merkityksen niin ihmisen hyvinvoinnin kuin maapallon kantokyvynkin kannalta
· tunnistaa kiertotalouden pääperiaatteet ja erilaiset liiketoimintamallit
· osaa analysoida ja kehittää oman alansa prosesseja, toimintoja, tuotteita ja palveluita kiertotalouden periaatteita ja elinkaarinäkökulmaa soveltaen
· pystyy tunnistamaan ja arvioimaan kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia omalla alallaan
· pystyy ryhmässä toimien osallistumaan kiertotalouden kehittämishankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: koulutussuunnittelija Jenni Merjankari

Opintojaksoja on mahdollista suorittaa erillisinä kursseina.

XX00DP91 Kestävät ratkaisut -projekti 5 op
XX00DP89 Kiertotalouden perusteet 5 op
XX00DP90 Kohti kiertotalouden ratkaisuja 5 op