OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Lasten hyvinvointi ja toimintakyky
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Lasten hyvinvointi ja toimintakyky

VOK_LIIKK_OSALL_2017

Kuvaus

”Kuka voisi olla rakastamatta ihmistä,
tätä suurta sokeaa lasta,
jolle hiekkalaatikossa koko maailma,
hiekkalinnaa rakentaessa koko elämä,
tätä kömpelöä lasta,
jolla harvoin ehyenä lapio ja ämpäri,
usein verillä polvet ja kyynärpäät,
tätä uhmakasta kaunista lasta,
olla rakastamatta?"
Helinä Siikala
Lähde: Sario, Anja 1998: Vain leikkiä? teoksessa Holvikivi, Johanna (toim.) 1998:Toimintaterapia - tie omatoimisuuteen, s.63

Millaista on olla lapsi, millaista on olla lapsi tässä ajassa? Tämä valinnainen opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden täydentää tutkinnon työelämäosaamista lasten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ymmärtämiseen sekä tukemiseen liittyvillä teemoilla.

Opiskelijoilla on mahdollisuus:
- oppia tuntemaan lapsen kasvu ja kehitys sekä lapsen hyvinvointiin ja toimintakykyyn liittyvät yleisimmät, ajankohtaiset haasteet
- löytää oman alansa keinoja tukea lapsen toimintakykyä ja hyvinvointia
- toimia monialaisissa tiimeissä ja tuoden mukanaan oman alansa näkökulman.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Kokonaisuus rakentuu kolmesta 5 op opintojaksosta. Opinnot voi suorittaa kokonaisuutena tai erikseen yksittäisinä opintojaksoina. Suoritusjärjestys on:
1. Näkökulmia lapsen hyvään kasvuun ja kehitykseen
2. Lapsen hyvinvoinnin tukeminen
3. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen toimintakyvyn vahvistuminen

Opintokokonaisuuden osista ensimmäinen Näkökulmia lapsen hyvään kasvuun ja kehitykseen 5 op sopii kaikkien tutkintojen opiskelijoille. Opintojaksot Lapsen hyvinvoinnin tukeminen 5 op ja Erityistä tukea tarvitsevan lapsen toimintakyvyn vahvistuminen 5op soveltuvat erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

Yhteyshenkilö: Maarit Vallinkoski

Lasten hyvinvointi ja toimintakyky
XX00DC26 Näkökulmia lapsen hyvään kasvuun ja kehitykseen 5 op
XX00DC27 Lapsen hyvinvoinnin tukeminen 5 op
XX00DC28 Erityistä tukea tarvitsevan lapsen toimintakyvyn vahvistuminen 5 op