OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > TXM Kemian prosessitekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille
Valinnainen opintotarjonta

TXM Kemian prosessitekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille

TXM201

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

TX00BP96 Prosessisuunnittelu 10 op
TX00BP99 Tehdassuunnitteluprojekti 10 op
TX00DJ46 Teolliset prosessit ja materiaalit 5 op
TX00BQ02 Ympäristötekniikka ja lainsäädäntö 5 op