OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Digitaalisen mediajulkaisemisen perusteet
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Digitaalisen mediajulkaisemisen perusteet

VOK_TIETO1_2014

Kuvaus

Opiskelija tuntee käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin ja ymmärtää perusteet palvelumotoilun ideologiasta. Hän on perehtynyt informaatiomuotoilun ja käyttöliittymäsuunnittelun perusteisiin. Opiskelija tuntee ajankohtaiset verkkojulkaisumahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän hahmottaa yhteisöllisten palvelujen mahdollisuudet digitaalisessa viestinnässä. Opiskelija tuntee mediatyön käytännöt ja hahmottaa viestinnän toimintakentän ja pystyy seuraamaan siinä tapahtuvia muutoksia.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Mika Rintala

XX00CH46 Digitaalisen mediajulkaisemisen perusteet 15 op