OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Itsetuntemus ja luova vuorovaikutus
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Itsetuntemus ja luova vuorovaikutus

VOK_KULTTUURI2_2014

Kuvaus

Opintojen tavoitteena on antaa hyvät esiintymis- ja yhteistyötaidot luovien työryhmien aktiivisena jäsenenä toimimiseen. Opiskelijat tutustuvat soveltavan draaman työtapoihin ja siihen liittyvään kokemukselliseen ja ryhmälähtöiseen oppimiseen.

Opintojakso soveltuu alasta riippumatta henkilöille, jotka haluavat kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan sekä kykyä toimia erilaisissa ryhmissä jäsenenä ja vetäjänä.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Opintokokonaisuus rakentuu kolmesta opintojaksosta:
Luovat ryhmäprosessit ja tarinallisuus (5 op)
Osallistavat draamamenetelmät (5 op)
Itseilmaisu ja improvisaatio (5 op)

Opintoihin osallistumiseen on etusija koko 15 op:n suorittajilla. Jos opetusryhmässä on tilaa, voidaan mukaan ottaa myös niitä, jotka haluavat suorittaa yksittäisen 5 op:n opintojakson.

HUOM. opintokokonaisuuden alkuperäinen nimi oli Ryhmä- ja draamamenetelmät työelämätaitoina.

Yhteyshenkilö: Päivi Rahmel

XX00CH44 Itseilmaisu ja improvisaatio 5 op
XX00CH42 Luovat ryhmäprosessit ja tarinallisuus 5 op
XX00CH43 Osallistavat draamamenetelmät 5 op