OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Taide ja luovuus osallisuuden, terveyden ja työhyvinvoinnin edistäjinä
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Taide ja luovuus osallisuuden, terveyden ja työhyvinvoinnin edistäjinä

VOK_KULTTUURI1_2014

Kuvaus

Opiskelija
• ymmärtää kulttuurin ja taiteen ominaisluonteen, vaikutusmekanismit ja mahdollisuudet hyvinvoinnin ja koetun terveyden lähteenä.
• perehtyy kulttuurin yhteyksiin hyvinvointiin monipuolisesti ja uusimpaan tietoon nojautuen
• osaa nähdä ja perustella kulttuurin/taiteen merkityksen luovana tekijänä, osana arjen toimintoja ja työhyvinvoinnin lähteenä
• osaa nähdä ja kehittää uudenlaisia työskentelytapoja ja toimintamalleja asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti ja -alaisesti.
• tuntee ja ymmärtää toiminnan mahdollisuudet eri toimintaympäristöissä sekä eri asiakasryhmien kannalta
• ymmärtää monialaisen ja moniammatillisen ryhmän työskentelyedellytykset

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta 5 op opintojaksosta:
Luovuus ja taide osana elämää (5 op)
Ideasta valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi (5 op)
Mahdollisuuksia, menetelmiä ja näkökulmia - luovat työtavat sekä taide ja taidetoiminta eri toimintaympäristöissä (5 op)

Yhteyshenkilö: Anne Ojala-Soini

XX00CH39 Ideasta valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi 5 op
XX00CH38 Luovuus ja taide osana elämää 5 op
XX00CH40 Mahdollisuuksia, menetelmiä ja näkökulmia - luovat työtavat sekä taide ja taidetoiminta eri toimintaympäristöissä 5 op