OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Soveltava psykologia: Vuorovaikutus elämänkaaressa
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Soveltava psykologia: Vuorovaikutus elämänkaaressa

VOK_HYVINVOINTI_2014

Kuvaus

Metropolia ammattikorkeakoulun soveltavan psykologian valinnaiseen opintokokonaisuuteen sisältyy tiedepohjaisia, vahvasti arki-/työelämässä sovellettavia opintojaksoja. Opinnoissa perehdytään ihmisen toimintaan ja erityisesti vuorovaikutusilmiöihin elämänkaaressa. Sivuaine sisältää neljä 5 op laajuista opintojaksoa, joissa tarkastellaan elämänkaaren varrella olevia ilmiöitä arkilähtöisesti. Osa opinnoista toteutetaan suomeksi ja osa englannin kielellä.

Kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti vähintään yhden 5 op:een tiedepohjaisen opintojakson, hän voi valita 5/10 op soveltavan psykologian projektiopintoja, joissa syvennytään valittuun, aiemmin opittuun teoriaan liittyvään teemaan (yksi projektiteema = 5 op). Syventävässä projektissa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat laatia esseen tai raportin aihepiiristä. Sosiaali- ja terveysalojen tutkinto-opiskelijat voivat mahdollisesti suorittaa syventävän opintojakson myös työelämäprojektina.

Valinnainen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijoille kaikkialta Metropoliasta sekä avoimen ammattikorkeakoulun kautta työelämä- ja ihmissuhdeosaamisen kehittämiseen kompetenssia/ tieto- ja taitopohjaa:
• kommunikaatio- ja vuorovaikutusilmiöistä elämänkaaressa
• ryhmäilmiöiden ymmärtämisestä, ohjaamisesta ja tukemisesta
• psykologisen tiedon ja taidon soveltamisesta
Aiempia psykologian opintoja ei tarvitse olla.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Opintojaksoja voi opiskella itsenäisinä opintojaksoina, mikäli esitietovaatimukset täyttyvät.

Yhteyshenkilö: Maarit Vallinkoski

KO00CD76 Kiintymyssuhde elämänkaaressa - painotus lapsuudessa 5 op
KO00CD75 Päivittäisten kommunikaatiotaitojen vahvistaminen 5 op
KO00CD74 Soveltavan psykologian syventävä projekti (kaksi projektiteemaa) 10 op
KO00CD73 Soveltavan psykologian syventävä projekti (yksi projektiteema) 5 op
KO00CD72 Vertaisryhmäilmiöt - varhaislapsuuden ja nuoruuden näkökulma 5 op
KO00CD77 Voimavarojen lisääminen elämänkaaressa - painotus aikuisuudessa 5 op