OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikka

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
(Valitaan opintoja 55 op)
                                                       
Diskreetti matematiikka 5
     
           
                       
Tilastomatematiikka 5
     
           
                       
Matematiikan erikoiskurssi 5
     
           
                       
Fysikaaliset ilmiöt 5
     
           
                       
Fysiikan erikoiskurssi 5
     
           
                       
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5
     
           
                       
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5
     
           
                       
Tekniikan alan ruotsi 5
     
           
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
     
           
                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
           
                       
SQL ja relaatiotietokannat 5
     
           
                       
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 95 op)
                                                       
Java-ohjelmointi 1 5  
       
               
               
Java-ohjelmointi 2 5  
       
               
               
Tietorakenteet ja algoritmit 5  
       
               
               
Virtualisoinnin ja pilvipalvelujen perusteet 5    
         
                   
       
Amazon-pilvipalvelun perusteet 5    
         
                   
       
VMware vSpheren asennus, määrittely ja hallinta 5    
         
                   
       
Windows-palvelin ja HyperV 5    
         
                   
       
Microsoft Azure 5    
         
                   
       
Amazon Web Services 5    
         
                   
       
Tieto- ja viestintätekniikan erikoiskurssi 5  
       
               
               
Valinnaiset verkko-opinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                       
Unix/Linux (perus ja jatko) 8                                                        
The Elements of AI 2                                                        
Cisco Certified Network Associate -tutkintoon tähtäävä koulutus 16                                                        
Eettinen hakkerointi 6                                                        
Javascript-perusteet 5                                                        
Projektihallinnan ohjelmistot 5                                                        
ASP.NET Core Application Development 5                                                        
Developing Chatbots using Microsoft Bot Framework 6                                                        
020300001010151500000055557.57.57.57.50000
Työssäoppimisprojektit
                                                       
Monialainen innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 35 op)
 
   
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
             
                           
1010103555555520152.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.510107.57.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70304060353515152020303017.517.517.517.57.57.57.57.51010101015151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä.

Koulutuksen rakenne (240 op):
• Perusopinnot 55 op
• Ammattiopinnot 95 op
• Työssäoppimisprojektit 10 op
• Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 35 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op

Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan hyväksiluettavat opinnot ja työkokemus, opiskelijan mielenkiinnon kohteet ja työelämätarpeet sekä monimuotokoulutuksen opintotarjonta. Opintotarjonta sisältää opintoja, joilla opiskelija pystyy täydentämään aikaisemman tutkinnon tai keskeneräisen tutkinnon tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinnoksi. Osa opintojaksoista järjestetään englanniksi. Opintojen sisältö perustuu opintojen työelämäläheisyyteen ja osittain ilmiölähtöiseen oppimiseen. Osa opinnoista on yhteydessä soveltuvin osin Metropolian innovaatiokeskittymiin ja siellä mahdollisesti käynnissä oleviin projekteihin.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon osaamismatriisi, tutkinnon osaamistavoitteiden ja Metropolian yhteisten osaamistavoitteiden kuvaukset ovat tämän opetussuunnitelman liitteenä.