OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma > Tuotantotalous
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tuotantotalous

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
(Valitaan opintoja 70 op)
                                                       
Tuotantotalouden perusteet ja orientointi 5
     
             
                           
Insinöörimatematiikka 5
     
             
                           
Tuotantotalouden matemaattiset menetelmät 5
       
               
                       
Tilastomatematiikka 5  
       
                 
                   
Fysikaaliset ilmiöt 5
     
             
                           
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5
     
             
                           
Tekniikan alan ruotsi 5
     
             
                           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
     
             
                           
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5  
       
                 
                   
Projektin hallinta ja itsensä johtaminen 5
     
             
                           
Johdantoprojekti 5
     
             
                         
Ohjelmoinnin perusteet 5
       
               
                       
Tiedolla johtaminen 5
       
               
                       
Hankinta ja logistiikka 5
       
               
                       
Tuotannon- ja materiaalinohjaus 5
       
               
                         
65100037.527.5100000017.52017.510550000000000
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 50 op)
                                                       
Yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Yritystalous 5  
       
                 
                   
Toimitusketjun hallinta 5    
           
                       
       
Ammattiopinnot ICT-liiketoiminta
                                                       
Toiminnanohjausjärjestelmät 5
       
                 
                       
SAP-peruskurssi 5  
       
                 
                   
Tekninen myynti 5  
         
                   
               
Johtaminen ja johtamisen ympäristö 5    
           
                       
       
Pääaineprojekti 5  
       
                 
                 
Insinöörityöprosessi 5    
           
                       
       
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Ammattiopinnot toimitusketjun johtaminen
                                                       
Toiminnanohjausjärjestelmät 5
       
                 
                       
SAP-peruskurssi 5  
       
                 
                   
Tekninen myynti 5    
         
                     
           
Johtaminen ja johtamisen ympäristö 5    
           
                       
       
Prosessien mallintaminen ja analysointi 5    
         
                     
           
Insinöörityöprosessi 5    
           
                       
       
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Kaksoistutkinto
                                                       
Statiikka 5
     
           
                       
Dynamiikka 5  
         
                   
               
Lujuusoppi 5
     
           
                       
Teknillinen termodynamiikka 5  
         
                   
               
Materiaali ja valmistustekniikka 5  
       
               
               
Sähkötekniikka 5  
       
                 
                   
Kansantaloustiede 5
     
           
                       
Automaatiotekniikka 5  
       
               
               
Saksa 1 5  
       
                 
                   
Saksa 2 5  
         
                   
               
Tietokoneavusteinen suunnittelu 5
     
           
                       
3060550102032.527.5302500555151517.51512.5151512.512.50000
Pääaineopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Kansainvälisen ICT-liiketoiminnan johtaminen
                                                       
Tietojärjestelmien kehittäminen 5  
       
               
               
Tiedonhallinta 5  
       
                 
                   
Palveluliiketoiminta 5  
       
                 
                   
IT-palveluiden hallinta 5    
           
                       
       
IT palveluhallinnan projekti 5    
           
                       
       
IT konsultointitaidot 5    
           
                       
       
Toimitusketjun johtaminen
                                                       
Tiedonhallinta 5  
       
                 
                   
Kuljetustekniikka ja -talous 5  
         
                   
                 
Huolinta 5  
         
                     
               
Varastotekniikka ja -talous, varastotekniikan tietojärjestelmät 5    
         
                     
           
Lean- ja agileperiaatteet prosessien kehittämisessä 5    
         
                     
           
Prosessien simulointi 5    
           
                       
       
0303000017.512.510200000008.88.86.36.35510100000
Syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Kansainvälisen ICT-liiketoiminnan johtaminen, syventävät opinnot
                                                       
Liiketoiminta-analytiikan hyödyntäminen 5      
           
                         
   
Liiketoiminta-analytiikan työkalut 5    
         
                     
           
Liiketoiminta-analytiikan projekti 5      
           
                         
   
Toimitusketjun johtaminen, syventävät opinnot
                                                       
Laatujohtaminen 5  
         
                   
               
Business Game 5    
           
                       
       
Yritysstrategia ja globaalit verkostot 5    
         
                     
           
05151000051051000000002.52.5552.52.55500
Opinnot ulkomailla
(Valitaan opintoja 60 op)
   
         
                   
       
Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
   
         
                   
       
Insinöörityö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
009015000045457.57.50000000022.522.522.522.53.83.83.83.8
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15  
         
                   
               
Harjoittelu 2 15    
           
                       
       
01515000015015000000007.57.5007.57.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 951202052547.547.560609511017.57.522.52522.52528.831.331.328.847.547.555558.88.83.83.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Tuotantotalouden oppijan polku koostuu 5-15 opintopisteen laajuisista teemoista.
Teemat jakautuvat seuraavasti:
• ensimmäisenä vuotena kaikille yhteiset perusopinnot 60 op
• toisena vuotena ammatillisia yhteisiä opintoja 50 op
• kolmantena vuotena pääainekohtaiset opinnot 40 op
• neljäntenä vuotena syventävät opinnot 15 op
• harjoittelua 30 op
• valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot, esimerkiksi 1-2 valinnaista opintokokonaisuutta yht. 30 op
• opinnäytetyö 15 op
YHTEENSÄ 240 opintopistettä

Perusopinnot ja pääaineiden yhteiset ammattiopinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Ensimmäisen vuoden lopulla valitaan pääaine, joita on tarjolla kolme: ICT-liiketoiminnan johtaminen, toimitusketjun johtaminen ja kaksoistutkinto. Kaksoistutkinnon opiskelijat suorittavat pääaineopinnot Saksassa kaksoistutkintona htw Saarlandissa kolmantena vuonna saaden myös saksalaisen business engineering tutkinnon.

Ensimmäisen vuoden jälkeen opintoihin kuuluu pakollisia pääaineen opintoja sekä valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja. Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.

Harjoittelujaksot suoritetaan pääsääntöisesti kesäaikaan. Harjoittelu ulkomailla on myös mahdollista. Kaksoistutkinnon opiskelijat suorittavat harjoittelun ulkomaan opintojen päätteeksi kohdemaassa, Ammattiopintojen yhteydessä tehtävässä projekteissa osaaminen kehittyy ajankohtaisen ilmiön ympäriltä.

Valmistuvat tuotantotalouden insinöörit ovat teollisten toiminta- ja palveluprosessien kehittäjiä muuttuvissa globaaleissa verkostoissa, jotka pystyvät teknis-taloudelliseen ajatteluun hyödyntäen moderneja menettelyjä.

Osaamistavoitteet

Tuotantotalouden insinöörin tuntee tekniikan tarjoamat mahdollisuudet organisaation toiminnan ja prosessien kehittämisessä ja osaa arvioida eri vaihtoehtoja yritystalouden näkökulmasta. Hän osaa toimia sekä itsenäisesti että ryhmässä ja ratkaista teknis-taloudellisia ongelmia.
Tuotantotalouden insinööri osaa hankkia ja soveltaa alansa uutta tietoa kansainvälisessä toimintaympäristössä.