OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK) > Kuntoutus (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Kuntoutus (ylempi AMK)

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Kuntoutuksen kehittämisosaaminen
                     
Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat 5
 
   
       
Tutkimuksellinen kehittäminen kuntoutuksessa 10
 
 
   
Uudistuva kuntoutusverkosto 5
   
     
   
Yhdyspinnoilla rakentuva kuntoutus 5  
   
       
2051010555552.52.5
Kuntoutuksen johtamisosaaminen
                     
Kuntoutuksen asiantuntijuus 5
 
   
       
Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet 5
 
   
       
Kuntoutuksen tuloksellisuus 5
   
     
   
Kuntoutuksen strateginen johtaminen 5
   
     
   
Työhyvinvointia edistävä johtaminen 5  
   
       
Kuntoutuksen palvelutoiminnan johtaminen 5  
   
       
2010101010555555
Opinnäytetyö
                     
Tutkimuksellisen kehittämistyön aiheanalyysi ja suunnittelu 5
 
   
       
Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutus 10
   
     
   
Tutkimuksellisen kehittämistyön arviointi ja julkistaminen 15  
   
       
1515510152.52.5557.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 553025303012.512.515151515

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Työelämäosaamisen vahvistaminen
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille osaamisen syventämiseksi ja laajentamiseksi (laki 932/2014 sekä asetus 1129/2014). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden työtehtäviin kuin yliopistoissa ylempi korkeakoulututkinto ja mahdollisuuden jatko-opintoihin. Kuntoutus (ylempi amk) tutkinto-ohjelma on tarkoitettu terveys- tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. (Laki 351/2003 ja 411/10.6.2005 sekä asetus 352/2003 ja 423/16.6.2005.)

Tutkintonimike määräytyy opiskelijan aikaisemman tutkinnon mukaan, johon liitetään määre yamk. Metropolia Ammattikorkeakoulun kuntoutus (ylempi amk) tutkinto-ohjelmassa on mahdollisuus suorittaa seuraavat tutkinnot: apuvälineteknikko, yamk; fysioterapeutti, yamk; geronomi, yamk; jalkaterapeutti, yamk; kätilö yamk; optometristi yamk; osteopaatti, yamk; sairaanhoitaja, yamk; sosionomi, yamk; terveydenhoitaja, yamk tai toimintaterapeutti, yamk. Tutkinto vertautuu vastaaviin kansainvälisiin tutkintoihin.

Kuntoutus (ylempi amk) tutkinto-ohjelmasta valmistuvat osaavat toimia vaativissa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa kuntoutusalan tietoa ja uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti sekä kansallisesti että kansainvälisesti.