OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Master's Degree Programme in Industrial Management
Ylempi AMK-tutkinto

Master's Degree Programme in Industrial Management
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
TkT Juha Haimala
+358 40 678 6776
Head of Industrial Management Department
Email firstname.lastname@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Katso lisätiedot hakemisesta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-aikuiset-tekniikka-ja-liikenne/industrial-management-meng/

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Degree_Regulations_2018_.pdf

Tutkinnon profiili

Insinööri (Yamk) on yhden vuoden tutkinto, joka voidaan suorittaa neljävuotisen insinööri (amk)-tutkinnon jälkeen. Insinööri (Yamk) tutkinnon tuottama pätevyys rinnastetaan DI-tutkintoon julkishallinossa. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon suorittaneet ovat tuotantotalouden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet joko palvelujen johtamiseen tai logistiikan johtamiseen. Opintojen aikana oipiskelijoille kehittyy kyky arvioida toimintaympäristöään analyyttisesti ja kriittisesti etsien mahdollisuuksia parantaa liiketoiminnan eri osa-alueita.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tuotantotalouden ylemmän amk-tutkinnon suorittaneet työskentelevät tyypillisesti asiantuntijoina ICT-, logistiikka- tai valmistavan alan yrityksissä. Tutkinnon suorittaneet ovat usein esimiesasemassa johtaen tiimejä tai keskijohdossa.

Jatko-opinnot

Tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan yliopistossa joko Suomessa tai ulkomailla.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Arviointikriteerit on esitetty: http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Valmistuminen

Kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot hyväksytysti suoritettuaan opiskelija voi anoa valmistumista.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot suoritetaan opintojaksoilla tai projektina. Opetus on toteutettu kontakti- ja itsenäisenä opiskeluna.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinnossa ei ole pakollista harjoittelua. Opiskelijat päässääntöisesti työskentelevät opintojen aikana ja opintoihin liittyvät tehtävät ovat opiskelijoiden omasta organisaatiosta.

Opiskelijavaihto

Ei sisällä vaihtoa.