OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma > Muotoilu, Tekstiilisuunnittelu
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilu, Tekstiilisuunnittelu

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoivat- ja kieliopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot ja tietotekninen osaaminen 5
     
             
                           
Työelämäviestintä 5  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi ja englanti 5
       
               
                       
10500555000002.52.52.52.52.52.50000000000
Visuaaliset opinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 5  
       
                 
                   
Elävän mallin piirustus ja maalaus 5    
           
                       
       
Värihavainto ja sommittelu 5
     
             
                           
Valokuvaus ja portfolio 5  
         
                   
               
51050505505002.52.5002.52.52.52.5002.52.50000
Muotoilun yhteiset opinnot
                                                       
Muotoilun teoria ja tekijänoikeudet 5  
         
                   
               
Taiteen ja muotoilun historia 5
       
               
                       
Tulevaisuuden ennakointi ja kansainvälinen toiminta 5  
         
                   
               
Tutkimukselliset opinnot 5      
           
                         
   
Muotoilualan yritystoiminta- ja markkinointi 5    
           
                       
       
51055050100550002.52.50055002.52.52.52.500
Tekstiilisuunnittelun opinnot
                                                       
Tekstiiliteknologia ja materiaalituntemus
                                                       
Tekstiilisuunnittelu ja materiaalit 5
     
             
                           
Kudotut ja neulotut tekstiilirakenteet 15
     
             
                           
Painetut tekstiilit ja pinnansuunnittelu 10
       
               
                       
Kuviolliset kudotut tekstiilit 10  
       
                 
                   
Kuviolliset neulotut tekstiilit 10  
         
                   
               
Tekstiilisuunnittelun CAD-opinnot ja visualisointi
                                                       
CAD I Esitystekniikka ja kuvankäsittely 5
       
               
                       
CAD II Pintakuvioinnin suunnittelu 5
       
               
                       
CAD III Graafinen suunnittelu 5  
         
                   
               
CAD III Ammatillinen portfolio ja verkkosivut 5      
           
                         
   
Tuotannon suunnittelu
                                                       
Tuotteistaminen ja konseptointi 5  
       
                 
                   
Tuotannon suunnittelu 5  
         
                   
               
Tekstiilisuunnittelun projektiopinnot
                                                       
Projekti I Kansainvälinen projekti 10    
         
                     
           
Projekti II Julkitilatekstiiliprojekti 10  
       
                 
                   
Projekti III Ammattialan projekti 10      
           
                         
   
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
404520152020252010101501010101012.512.5101055557.57.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 15    
         
                     
           
Työharjoittelu II 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6070455030303535252035151515151517.517.517.517.512.512.5101017.517.57.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tekstiilisuunnittelu

Tekstiilisuunnittelun opinnot antavat perustiedot pintojen ja tekstiilituotteiden suunnittelusta, eri tekstiilimateriaaleista, luovasta ilmaisusta, tuotesuunnittelusta, tuotannonsuunnittelusta ja markkinoinnista sekä alan innovaatiotoiminnasta.
Opinnoissa painottuvat tekstiilirakenne- ja materiaaliosaaminen, CAD-osaaminen, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen tuotesuunnittelu, projektioppiminen sekä ammatillinen kommunikointitaito. Materiaali- ja valmistusteknologia pitää sisällään mm. kudonnan, neuleen ja painokankaan opintoja. Tiimityössä korostuvat sosiaaliset valmiudet. Opintoihin kuuluu myös työharjoittelua.

Muotoilu

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun ja teollisen muotoilun opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.
Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen.

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä.