OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Liiketalouden tutkinto-ohjelma > Liiketalous

Liiketalous

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Liiketalouden perusopinnot
                           
Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen 5
 
     
           
Markkinointi 5
 
     
           
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 5
 
     
           
Yritystoiminta 5
 
     
           
Liikejuridiikka 5
 
     
           
Kansantalous 5
 
     
           
Liike-elämän viestintä 5
 
     
           
Liike-elämän viestintä englanniksi 5
 
     
           
Tulevaisuuden työyhteisö 5
 
     
           
Tietotekniikka ja toiminnanohjaus 5
 
     
           
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5
 
     
           
Laskentatoimi 5
 
     
           
Rahoitus 5
 
     
           
6506500032.532.5000000
Yhteiset ammatilliset opinnot
                           
Strategiatyön teoria ja käytäntö 5
   
       
       
Yhteiskuntavastuu ja vastuullinen esimiestyö 5  
   
         
   
Organisaation kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
   
       
       
Controller-toiminta ja sisäinen valvonta 5  
     
           
Tilinpäätösanalyysi 5  
   
         
   
Asiakaskokemus ja sen kehittäminen 5
   
       
       
Markkinointiviestinnän kehittäminen 5  
   
         
   
Markkinointitutkimus 5  
   
         
   
Markkinointi- ja työoikeus 5  
     
           
Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5  
     
           
Työyhteisön moninaisuus 5  
     
           
Affärssvenska 5
   
       
       
2040020202000101010101010
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Henkilöstötyö
                           
Henkilöstöjohtaminen 5  
     
           
Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön kehittäminen 5  
     
           
Suorituksen johtaminen ja kokonaispalkitseminen 5  
     
           
Esimiestyö
                           
Esimiesjuridiikka 5  
     
           
Kehittävä esimiestyö 5  
     
           
Organisaatiokäyttäytyminen ja työhyvinvointi 5  
     
           
Yrityksen talouden ulkoiset prosessit
                           
Tilinpäätössuunnittelu ja verotus 5  
     
           
Kirjanpito ja arvonlisäverotus 5  
     
           
Konsernitilinpäätös ja IFRS -tilinpäätös 5  
     
           
Yrityksen talouden sisäiset prosessit
                           
Sisäisen laskentatoimen kehittäminen 5  
     
           
Työoikeus ja palkkahallinto 5  
     
           
Johdon laskentatoimi ja kustannuslaskenta 5  
     
           
Sijoittaminen
                           
Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta 5  
     
           
Rahoitusoikeus 5  
     
           
Sijoittaminen ja portfolion hallinta 5  
     
           
Rahoitusmarkkinat
                           
Rahoituksen Excel-sovellukset 5  
     
           
Johdannaiset ja rahoitusriskien hallinta 5  
     
           
Rahoitusprojekti 5  
     
           
Markkinoinnin kehittäminen
                           
Markkinointiprosessin suunnittelu ja toteutus 5  
     
           
Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa 5  
     
           
Markkinoinnin analytiikka 5  
     
           
Myynnin projektiopinnot
                           
Myynnin opintoja 15  
     
           
Viestintä
                           
Haastavat viestintätilanteet 5  
     
           
Sidosryhmäviestintä 5  
     
           
Yhteisö- ja yritysviestinnän hallinta 5  
     
           
013500013500000067.567.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Espanjan kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Espanja 1 (A1.1- A1.2) 5
 
     
           
Italian kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Italia 1 (A1.1- A1.2) 5
 
     
           
Ranskan kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Ranska 1 (A1.1- A1.2) 5
 
     
           
Saksan kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Saksa 1 (A1.1- A1.2) 5
 
     
           
Venäjän kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Venäjä 1 (A1.1- A1.2) 5
 
     
           
Suomi toisena kielenä
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
 
     
           
300300001515000000
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Ammattiharjoittelu 30
 
     
           
300300001515000000
Innovaatioprojekti
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Innovaatioprojekti 10
   
       
       
1000100000550000
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 5  
     
           
Opinnäytetyön toteutus 5  
     
           
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5  
     
           
015000150000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 155190125302017062.562.5151510108585

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, 210 op
Tutkintonimike: Tradenomi, Bachelor of Business Administration
Toteutusmuoto: ilta- ja monimuoto
Tutkinnon suoritusaika: 2 v

Monimuotototeutuksessa ei ole tarjolla suuntautumisia vaan opiskelijat suorittavat perusopintojen jälkeen kaikille yhteiset ammatillisen opinnot (60 op), jotka ovat yhdistelmä opintojaksoja esimiestyöstä ja työyhteisön kehittämisestä, markkinoinnista sekä laskentatoimesta ja rahoituksesta.

Toisena opintovuonna opiskelija valitsee valinnaisia opintoja liiketalouden tarjonnasta tai esim. Metropolian yhteisiä valinnaisia opintokokonaisuuksia.