OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma > Esitys- ja teatteritekniikka

Esitys- ja teatteritekniikka

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5  
         
                   
               
Media-alan ruotsi 5
       
               
                       
Opinnäytevalmiudet 5  
       
                 
                   
101000555500002.52.52.52.52.52.52.52.500000000
Esitys- ja teatteritekniikan perusopinnot
                                                       
Esittävän taiteen tuntemus 5
     
             
                           
Esitystoiminnan turvallisuus 5
     
             
                           
Esitystekninen tuotanto 1 5  
         
                   
               
Esitystekninen tuotanto 2 5    
         
                     
           
Esimiestaidot 5
       
               
                       
15550105055000552.52.5002.52.52.52.5000000
Esitys- ja teatteritekniikan ammattiopinnot
                                                       
Äänitekniikka 5
       
               
                       
Valotekniikka 5  
       
                 
                   
Videotekniikka 5  
         
                   
               
Näyttämötekniikka 5
       
               
                       
Esitystekniset sovellukset 1 5  
       
                 
                   
Esitystekniset sovellukset 2 10
     
           
                       
Esitystekniset sovellukset 3 10  
         
                   
               
Esitystekniset sovellukset 4 10    
         
                     
           
20251005151015100002.52.57.57.5557.57.555000000
Esitys- ja teatteritekniikan projektiopinnot
                                                       
Esitystekninen projekti 1 10
     
           
                       
Esitystekninen projekti 2 10  
       
               
               
Esitystekninen projekti 3 10    
         
                     
           
Esitystekninen projekti 4 15      
           
                         
   
Kehitysprojekti 1 5
     
           
                       
Kehitysprojekti 2 5  
       
                 
           
Innovaatioprojekti 10  
       
                 
                   
1522.512.5157.57.5157.512.501503.83.83.83.87.57.53.83.86.36.3007.57.500
Monialaiset, vapaasti valittavat ja esitystekniikan osaamista täydentävät opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                       
       
Harjoittelu 2 15      
             
                           
001515000001501500000000007.57.5007.57.5
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6062.542.54527.532.53032.527.515153013.813.816.316.3151516.316.313.813.87.57.57.57.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet ja kieliopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.
Soveltavat monialaiset opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jonka kautta opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista erikoistavia opintoja ja ns. sivuaineopintoja. Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen mahdollisimman helppoa ja joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.
Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.