OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma > Media - esitys- ja teatteritekniikka, Esitysteknologia

Media - esitys- ja teatteritekniikka, Esitysteknologia

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
           
                       
Media-alan englanti 5
       
               
                       
Media-alan ruotsi 5  
         
                   
               
Opinnäytevalmiudet 5    
         
                     
           
Media-alan yrittäjyys 5      
           
                         
   
105552.57.50550501.31.33.83.8002.52.52.52.5002.52.500
Esitysteknologian perusopinnot
                                                       
Median historia 5
     
           
                       
Mediatuotannon perusteet 5  
         
                   
               
55002.52.50500001.31.31.31.3002.52.500000000
Esitys- ja teatteriteknologian ammatilliset opinnot
                                                       
Valotekniikka 5  
       
                 
                   
Äänitekniikka 5
     
             
                           
Kuvatekniikka 5  
         
                   
               
Näyttämötekniikka 5
       
               
                       
Turvallisuus 5  
       
                 
                   
Projektiopinnot 60
 
 
   
   
Tekniset sovellukset 30
 
       
 
 
 
           
40501510202030201501007.512.57.512.515157.512.5510005500
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Esitysteknologian soveltavat monialaiset opinnot
                                                       
001000000100000000000055000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
Harjoittelu 2 15      
             
                           
Esimiestyöharjoittelu 5
     
             
                           
500305000005252.52.500000000000512.512.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
 
000150000001050000000000005505
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060306030303030300303012.617.612.617.6151512.517.512.517.50012.517.512.517.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Esitysteknologia

Esitys- ja teatteritekniikan opinnot tarjoavat korkeaa teknistä osaamista valo-, ääni-, näyttämö- ja kuvatekniikan alueilla. Lisäksi opinnot tarjoavat mahdollisuuden tutustua alan teknisiin sovellutuksiin ja turvallisuuskäytäntöihin. Opinnoissa korostuvat myös erilaisten esitysrakenteiden tuntemus, kyky toimia erilaisissa taiteellisissa työryhmissä sekä taidot soveltaa osaamista laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan eri kentillä: teatteri- ja oopperataloissa, teatteriryhmissä, kulttuuri- ja monitoimitaloissa, suunnittelutoimistojen esitys- ja ohjelmatoiminnassa, konsertti- ja festivaalitoiminnassa sekä kansainvälisessä esitystoiminnassa.

Media - esitys- ja teatteritekniikka

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.
Kaikkiin medianomipolkuihin sisältyy 10 op vapaasti valittavia opintoja sekä 30 op laajuinen soveltavat monialaiset opinnot -opintokokonaisuus. Soveltavat monialaiset opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jonka kautta opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista erikoistavia opintoja ja ns. sivuaineopintoja. Innovaatioprojekti on osa tätä monialaista kokonaisuutta.
Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen mahdollisimman helppoa ja joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.
Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.