OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma > Elokuva ja televisio

Elokuva ja televisio

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5  
       
               
               
Media-alan ruotsi 5
     
           
                       
Media-alan yrittäjyys 5    
         
                   
       
Menetelmäopinnot ja opinnäytevalmiudet 5      
           
                       
105557.52.52.52.52.52.52.52.53.83.81.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
Elokuvan- ja television perusopinnot
                                                       
Median historia 5
       
               
                       
Media ja yhteiskunta 5
       
               
                       
100000100000000055000000000000
Ammattiopinnot
                                                       
Kerronnan perusteet 5
     
           
                       
Kuva- ja äänityön perusteet 5
     
             
                           
Tuotannon perusteet 5
     
           
                       
Journalismin ja verkkomedian perusteet 5
     
           
                       
Elokuvaprojekti 10
     
           
                       
Monikameraprojekti 10
     
           
                       
4000022.517.500000011.311.38.88.8000000000000
Valinnaiset ammattiopinnot 1
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                       
Kuvan ja äänen opinnot 15  
       
               
               
Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotannon opinnot 15  
       
               
               
Tuotannon opinnot 15  
       
               
               
Harjoitusprojekti 10  
       
               
               
055000027.527.50000000013.813.813.813.800000000
Valinnaiset ammattiopinnot 2
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Radio 1 15  
       
               
               
Radio 2 15  
       
               
               
Fiktioelokuva 1 15  
       
               
               
Fiktioelokuva 2 15  
       
               
               
Dokumentti 1 15  
       
               
               
Dokumentti 2 15  
       
               
               
090000045450000000022.522.522.522.500000000
Valinnaiset ammattiopinnot 3
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Monikameratuotanto 15    
         
                   
       
Tilaustyö 15    
         
                   
       
Draamasarjan konsepti 15    
         
                   
       
00450000022.522.5000000000011.311.311.311.30000
Soveltavat monialaiset opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Ammatillinen kehittyminen
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
0010000005500000000002.52.52.52.50000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Työharjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                       
Harjoittelu 2 15      
           
                       
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 601506050303075753030252515.115.115.115.137.637.637.637.615.115.115.115.112.612.612.612.6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Elokuvan ja television medianomit hallitsevat monipuolisesti media-alan teknisen ja taiteellisen sisällöntuotannon. Medianomit toimivat laaja-alaisesti media-alan teknisissä, tuotannollisissa ja taiteellisissa tehtävissä osana taiteellisia työryhmiä ja tuotanto-organisaatioita.

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelmassa on mahdollisuus painottua kuvan ja leikkauksen, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai median sisällöntuotannon opintoihin. Medianomilla on perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja edellytykset kasvaa itsenäiseksi, yhteistyökykyiseksi, tutkivaan työotteeseen sekä vastuulliseen toimintaan kykeneväks
i ammattilaiseksi.

Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti media-alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat kehittää alan toimintaympäristöjä. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä.