OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Talotekniikan tutkinto-ohjelma > Talotekniikka, LVI-tekniikka, LVI-tekniikka

Talotekniikka, LVI-tekniikka, LVI-tekniikka

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot (valitaan kaikki)
                                                       
Orientaatio insinööriopintoihin ja rakennusalaan 15
     
             
                           
Pientalon talotekniikkaprojekti 15
     
             
                           
LVIS-tekniikan teoreettiset perusteet 15
       
               
                       
Talotekniikan kenttämittausprojekti 15
       
               
                       
Talotekniikan perusjärjestelmät 15  
       
                 
                   
Rakennusten energiatalous 15  
         
                   
               
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
         
                     
           
60301503030151515000151515157.57.57.57.57.57.5000000
Opintopolkujen yhteiset opinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                       
LVI-tekniikan mitoitusperusteet 15  
       
                 
                   
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät 15  
         
                   
               
Toimitilojen LVI-tekniikka 15    
         
                     
           
0301500015151500000007.57.57.57.57.57.5000000
LVI-suunnittelun valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
LVI-suunnittelun valinnaiset opinnot
                                                       
Teollisuuden energiatekniikka 5                                                        
Erikoistilojen LVI-tekniikka 5                                                        
Hajautettu energiantuotanto 5                                                        
Matalaenergiarakentaminen ja tulevaisuuden energiatuotanto 5                                                        
Talotekniikkaratkaisut Keski-Euroopassa 1                                                        
Energiatehokas rakennettu ympäristö
                                                       
0000000000000000000000000000
Syventävä ammattiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
LVI-suunnittelu 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
             
                           
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60603060303030303003030151515151515151515150015151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

LVI-tekniikka

Talotekniikka, LVI-tekniikka

Kevään 2016 yhteishaussa on tarjolla ainoastaan LVI-tekniikan opinnot. Kiinteistöjohtamisen opintopolun toteuttamisesta päätetään erikseen.

Talotekniikan oppijan polku koostuu pääosin 15 opintopisteen laajuisista opintojaksoista, joista kukin toteutetaan yleensä yhden opiskeluperiodin aikana. Opinnot jakautuvat seuraavasti:
• tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot (8 opintojaksoa) 105 op
• opintopolun yhteiset ja syventävät opinnot (neljä opintojaksoa) 60 op
• yksi opintopolun valinnainen opintokokonaisuus 15 op
• yksi täysin vapaasti valittava opintokokonaisuus 15 op
• kaksi harjoittelujaksoa 30 op
• opinnäytetyö 15 op
YHTEENSÄ 240 opintopistettä

Opinnot ovat yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Metropolian innovaatioprojekti sisältyy tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin. Kielten ja viestinnän opinnot on sulautettu muiden opintojen kanssa yhteisiin opintojaksoihin. Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelijan on suoritettava neljä oman opintopolun pakollista opintojaksoa ja yksi opintokokonaisuus opintopolun valinnaisesta tarjonnasta. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa yksi opintokokonaisuus ammattikorkeakoulun tarjonnasta (ne saavat olla myös oman pääaineen tai tutkinto-ohjelman tarjoamia opintokokonaisuuksia). Näiden lisäksi opiskelijan on suoritettava kaksi pakollista 10 kalenteriviikon mittaista harjoittelujaksoa alan työtehtävissä ja lopuksi tehtävä opinnäytetyö oman opintopolkunsa aihepiiriin liittyvästä aiheesta.

Opintojen ajoitus on suunniteltu siten, että opiskelija voi varsin vapaasti suunnitella kolmannen vuoden kevään sekä neljännen vuoden periodien 2, 3 ja 4 opintonsa ja harjoittelunsa. Tämä mahdollistaa erilaisten yhdistelmien laatimisen opintopolun valinnaisista ja vapaasti valittavista opinnoista, sekä myös opintojen ottamisen Metropolian muusta tarjonnasta. Myös kansainvälinen opiskeluvaihto on mahdollista sijoittaa näihin jaksoihin. Harjoittelujaksot on mahdollista suorittaa joko vapaaksi jäävien periodien aikana kolmantena ja neljäntenä vuotena tai vaihtoehtoisesti kesäaikaan.

Opiskelu
Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka sisältävät lähi-, verkko- ja etäopiskelua. Lähiopetusta annetaan 40 päivänä lukuvuodessa perjantaisin sekä lauantaisin klo 8 - 20 välisenä aikana. Etäopiskelussa osallistutaan verkko-opetukseen, työstetään erilaisia itsenäisiä kotitehtäviä, harjoitus- ja projektitöitä sekä ryhmätöitä portaalin tai Moodlen avulla.