OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma > Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikka

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio insinööriopintoihin 15
     
           
                       
Elektroniikan ja sähkötekniikan perusteet 15
     
           
                       
Automaatio- ja sähkövoimatekniikan perusteet 15
     
           
                       
Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti 15
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Automaatiotekniikan pakolliset opinnot
                                                       
Laiteläheinen automaatio 15  
       
               
               
Tuotantoautomaatio 15  
       
               
               
Automaatiosuunnittelu 15  
       
               
               
Mekatroniikka 15  
       
               
               
06000003030000000001515151500000000
Automaatiotekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Automaation tietotekniikka 15    
         
                   
       
Systeemitekniikka 15    
         
                   
       
Robotiikka 15    
         
                   
       
Automaatio tuotannon ja talouden optimoinnissa 15      
           
                       
Valinnainen opintokokonaisuus 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Valinnaiset opinnot
                                                       
Valinnainen opintokokonaisuus 2 tai vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
004515000022.522.57.57.50000000011.311.311.311.33.83.83.83.8
Sähkövoimatekniikan pakolliset opinnot
                                                       
Sähköasennukset 15  
       
               
               
Sähkön siirto ja jakelu 15  
       
               
               
Sähkökoneet 15  
       
               
               
Sähköjärjestelmät 15  
       
               
               
06000003030000000001515151500000000
Sähkövoimatekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Sähkösuunnittelu 15    
         
                   
       
Sähköurakointi 15    
         
                   
       
Valaistustekniikka 15      
           
                       
Kiinteistöjen tietotekniset järjestelmät 15    
         
                   
       
Jakeluverkot 15    
         
                   
       
Teollisuuden sähköjärjestelmät 15    
         
                   
       
Tehoelektroniikka 15    
         
                   
       
Taajuusmuuttajakäytöt 15    
         
                   
       
Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköjärjestelmät 15      
           
                       
Valinnainen opintokokonaisuus 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Valinnainen opintokokonaisuus 2 tai vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Sähköturvallisuutta koskevat säädökset, standardit ja ohjeet 5      
           
                       
0010535000052.552.517.517.50000000026.326.326.326.38.88.88.88.8
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                   
       
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
00151500007.57.5150000000003.83.83.83.87.57.500
Innovaatioprojekti ja kieliopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                   
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
         
                   
       
0020000001010000000000055550000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60120185803030606092.592.547.532.5151515153030303046.446.446.446.423.923.916.416.4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sähkö- ja automaatiotekniikan oppijan polku koostuu 15 opintopisteen laajuisista opintokokonaisuuksista, joista kukin toteutetaan pääsääntöisesti yhden opiskeluperiodin aikana. Opintokokonaisuudet jakautuvat seuraavasti:

• ensimmäisen vuoden kaikille yhteiset opinnot (neljä opintojaksoa) 60 op
• toisen vuoden pääainekohtaiset opinnot (neljä opintokokonaisuutta) 60 op
• pääainekohtaiset valinnaiset kaksi opintokokonaisuutta 30 op
• täysin valinnaiset kaksi opintokokonaisuutta 30 op
• innovaatioprojekti ja toinen kotimainen kieli 15 op
• kaksi harjoittelujaksoa 30 op
• opinnäytetyö 15 op
YHTEENSÄ 240 opintopistettä

Ensimmäisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Ensimmäisen vuoden lopulla valitaan pääaine: joko automaatiotekniikka tai sähkövoimatekniikka. Toisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille kyseisen pääaineen valinneille opiskelijoille.

Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelijan on suoritettava kaksi opintokokonaisuutta oman pääaineen valinnaisesta tarjonnasta, kaksi täysin valinnaista opintokokonaisuutta ammattikorkeakoulun tarjonnasta (ne saavat olla myös oman pääaineen tai tutkinto-ohjelman tarjoamia opintokokonaisuuksia), sekä innovaatioprojekti ja toinen kotimainen kieli. Mikäli opiskelijalla ei ole aikaisempaa alan työkokemusta, opiskelijan on lisäksi suoritettava kaksi pakollista 10 kalenteriviikon mittaista harjoittelujaksoa alan työtehtävissä. Opintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö oman tutkinto-ohjelmansa aihepiiriin liittyvästä aiheesta.