OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management > Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (englanniksi), Conrem
Ylempi AMK-tutkinto

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (englanniksi), Conrem

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Syventävät ammattiopinnot
                           
Yhteiset opinnot
                           
Talouden ja projektinhallinnan vaativat matemaattiset menetelmät 5
 
     
           
Tietomallinnus 5
 
     
           
Elinkaarianalyysi ja toimitilapalvelut 5
 
     
           
Liike-elämän englanti 5
 
     
           
Suomalainen kulttuuri, Kansainvälinen työskentely ja yhteistyö, Tutkimustyö 5
 
     
           
Kansainvälisen työmaan projektinhallinta 5
   
       
       
Korjaus- ja jälleenrakennus 5
   
       
       
Tietomallintamisen sovellukset 5
   
       
       
40025150012.512.57.57.50000
Vapaasti valittavat opinnot
                           
Tapaustutkimukset 1: Rakentaminen ja korjaaminen 5
   
       
       
Rakentamisen ja kiinteistötoiminnan kestävä kehitys 5
 
     
           
10055002.52.52.52.50000
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 1 10
   
       
       
1000100000550000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 600303000151515150000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Conrem

Metropolian osuus Berliinin HTW:n myöntämästä 120 op laajuisesta Master tutkinnosta

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (englanniksi)

Opinnot ovat rakennus- ja kiinteistöalan koulutusta, jotka keskittyvät erityisesti rakentamis- ja kiinteistötalouteen. Opinnot ovat osa kansainvälistä Masters of Science-tutkintoa, jonka Metropolia toteuttaa yhdessä HTW-Berlinin kanssa. Tutkinto sisältää mahdollisuuden M.Sc. kaksoistutkintoon (Double degree). HTW-Berlin myöntää Master of Science- todistuksen opintojen jälkeen. Metropolia myöntää YAMK tutkinnon niille opiskelijoille, joilla on vähintään 3 vuoden työkokemus B.Sc. tutkinnon jälkeen.
Opetus järjestetään kokonaan englanniksi. Koko Masters of Science- koulutusohjelman kesto on kaksi vuotta. Suoritettavien opintojen laajuus on 60 ... 120 op opiskelijan esitiedoista riippuen. Metropolian rakennustekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää osa opinnoista B.Sc tutkintoon.
Koulutus tarjoaa opiskelua kansainvälisessä oppimisympäristössä ja antaa mahdollisuuden pätevöityä rakennus- ja kiinteistöalan johtotehtäviin.