OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK) > Vaatetusala (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Vaatetusala (ylempi AMK)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Vaatetusalan syventävät ammattiopinnot
             
Strateginen brändijohtaminen 5
 
   
Tuote- ja laadunhallinnan johtaminen vaatetusalalla 10
 
   
Hankintaprosessin johtaminen vaatetusalalla 5
 
 
207.512.52.557.55
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta
             
Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät 5
 
   
5502.52.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
             
Opinnäytetyö
             
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
 
   
30300151500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5542.512.52022.57.55

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Vaatetusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaa opiskelijan osaamista vaatetusalan kansainvälisellä toimintakentällä asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivana ammattilaisena. Tutkinto-ohjelma on uusi.

Opinnot lisäävät opiskelijan tuotehallinnan analyyttisiä ja menetelmällisiä kompetensseja sekä hankintatoimen strategista osaamista. Opiskelija osaa ohjata, hallinnoida ja kehittää vaativia alansa tuote- ja laadunhallinnan prosesseja, projekteja ja hankkeita.

Syventävät ammattiopinnot (20 op) lisäävät opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä kompetensseja sekä tuotejohtamisen ja laadunhallinnan osaamista. Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät (5 op) syventävät opiskelijan tutkimuksellista osaamista yhteistoiminnallisten kehittämisprosessien ja hankkeiden toteuttamisessa ja ohjaamisessa.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). YAMK-tasoisia vapaasti valittavia opintoja opiskelija valitsee HOPS:nsa mukaisesti Metropolian tai muiden korkeakoulujen tai yliopistojen tarjonnasta 5 op:n verran.

Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Se on työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään omalla työpaikalla tai muussa yhteistyöorganisaatiossa ja jonka edistymisestä raportoidaan opinnäytetyöseminaareissa koko opiskelun ajan. Kypsyysnäyte toteutetaan artikkelin muodossa ja julkaistaan aiheelle sopivalla tavalla.