OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Musiikkipedagogi (ylempi AMK), Muusikko (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Musiikin tutkinto-ohjelman valintakoe.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolia Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Tutkinnon profiili

Ks. opetussuunnitelma

Keskeiset oppimistulokset

Ks. opetussuunnitelma

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ks. opetussuunnitelma

Jatko-opinnot

Yliopistolliset jatkotutkinnot.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia Amk:n tutkintosääntö http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Valmistuminen

Hyväksytyt opintosuoritukset

Opintojen toteuttaminen

Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelija voi suuntautua oman työkokemuksensa ja kiinnostuksensa pohjalta taiteelliseen, pedagogiseen, hallinnolliseen tai näitä yhdistävään työskentelyyn.
Opiskelijat työskentelevät erilaisissa työyhteisöissä ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus ennen YAMK-opintoja. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.