OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Musiikkipedagogi (ylempi AMK), Muusikko (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Musiikin tutkinto-ohjelman valintakoe.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan aiempi osaaminen ja/tai korkeakoulutasoiset opintosuoritukset on mahdollista lukea hyväksi osaksi tutkintoa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolia Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Tutkinnon profiili

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Ks. opetussuunnitelma

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen tavoitteena on:
- kehittää muusikon ja musiikkipedagogin ajankohtaisiin ja ennakoitaviin työtehtäviin liittyvää asiantuntijuutta.
- vahvistaa musiikkialan kehittämistyössä tarvittavaa osaamista.
- tukea ajankohtaisiin haasteisiin vastaavien kehittämisprojektien suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.
- edistää erityisosaamista vaativaa musiikkialan kehittämistä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Musiikkipedagogi (YAMK) ja muusikko (YAMK) ovat musiikin ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet jatkuvaan oppimiseen, asiantuntijatyön edellyttämät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä syvällinen oman erityisalan osaaminen.

Jatko-opinnot

YAMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia Amk:n tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Valmistuminen

Hyväksytyt opintosuoritukset

Opintojen toteuttaminen

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Opiskelija voi valita oman ammatillisen kehittymisensä kannalta tarpeellisia opintoja.

Opetus koostuu asiantuntijaluennoista, työpajoista, vertaisryhmätyöskentelystä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena ja siihen on mahdollista osallistua työn ohessa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja työyhteisöissä ja heillä on vähintään kahden vuoden työkokemus ennen YAMK-opintoja. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai organisaatiotason haasteisiin.

Opiskelijavaihto

Lyhyt opiskelijavaihto tai opintomatka voidaan sisällyttää opintoihin.