OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > YLEMPI AMK-TUTKINTO > JULKISTEN HANKINTOJEN TUTKINTO-OHJELMA (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Tradenomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta