OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma > Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Yhteiset syventävät opinnot
                     
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
   
       
Johtaminen ja projektinhallinta 5
   
       
   
1005502.52.50500
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                     
Älykkäät teolliset ratkaisut 5
 
   
       
Teollinen internet 5
   
     
   
Sovellettu seminaari 1 5
 
   
       
Sovellettu seminaari 2 5  
   
       
1551055552.52.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 451525201512.512.57.512.57.57.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Älykkään teollisuuden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on räätälöity teollisuudessa toimiville tekniikan alan ammattilaisille. Opinnot syventävät aiempaa teknistä osaamistasi ja valmistavat sinua entistä paremmin toimimaan modernin älykkään teollisuuden tarjoamassa työympäristössä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritetty yhdessä teollisen työelämän kanssa ja se tarjoaa ratkaisuja teollisuuden jatkuvasti kehittyviin tarpeisiin.

Opinnot koostuvat yhteensä kuudesta viiden opintopisteen opintojaksosta erilaisista ajankohtaisista aiheista sekä opinnäytetyöstä, jonka laajuus on 30 op. Opinnäytetyö on luonteeltaan aidossa teollisessa yritysympäristössä toteutettava tutkimuksellinen kehittämishanke, joka toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Opinnäytetyöprojekti jatkuu koko opintojen ajan ja työn valmistelu aloitetaan välittömästi opintojen alettua.

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa, ja opinnäytetyön kohdeorganisaatio on opiskelijan työnantaja. Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin. Opetusta on pääsääntöisesti noin kahtena iltana viikossa klo 17.00 - 20.15.