Siirry suoraan sisältöön

Riskienhallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: TX00EY14-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 18.08.2024

Ajoitus

19.08.2024 - 13.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma

Opettaja

  • Juha Havukumpu
  • Mikael Soini

Ryhmät

  • TVT22-H
    Hyvinvointi- ja terveysteknologia

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lainsäädännön vaatimuksia, osaa käyttää oleellisia menetelmiä ja standardeja vastatakseen vaatimuksiin, hallitsee valitun lääkinnällisen laitteen ja ymmärtää sen käyttöön liittyvät riskit, sekä osaa soveltaa tietoja ja taitoja käytännön riskienhallintatehtävissä.

Sisältö

Lääkinnällisten laitteiden peruskäsitteet
Lainsäädännön vaatimukset
Riskienhallinnan käsitteet ja terminologia
Riskienhallinnan standardit, ohjeistukset ja menetelmät
Kotiympäristön lääkinnällisten laitteet, käyttö ja käyttöön liittyvät riskit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.