OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Pilvi- ja palvelinjärjestelmät
Valinnainen opintotarjonta

Pilvi- ja palvelinjärjestelmät

CLOUD2020

Kuvaus

Tavoitteet:
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee eri pilvipalvelutekniikat ja niiden sovelluskohteet. Opiskelija ymmärtää eri pilvipalveluiden toiminnan perusteet sekä toteutustavat. Hän osaa ohjeistetusti ottaa käyttöön erilaisia pilvipalvelinympäristöjä ja valita yritykseen tarvittavat pilvipalvelut.

Sisältö:
Virtualisoinnin ja pilvipalvelujen perusteet, pilvipalvelujen toiminnallisuus ja käyttööotto, pilvipalveluissa käytettyjä palvelinteknologioita sekä yleisimmät pilvipalvelut. Virtualisoinnin hyödyntäminen pilvipalveluiden toteutuksessa.

Opintojaksot lukuvuonna 2020-2021:
- Basics of Virtualization and Cloud Computing
- Enterprise Storage Administration
- Vmware vSphere ICM
- Windows Server & HyperV
- Amazon Web Services
- Microsoft Azure

Esitietovaatimukset:
Tieto- ja viestintätekniikan perusteet eli perustiedot ja taidot tietokoneen käyttöjärjestelmistä, IP-teknologioista ja tietoverkoista. Katso tarkemmat esitietovaatimukset kurssikuvauksista.

Opetuskieli:
englanti

Lähiopetustunnit:
Lähiopetus järjestetään elokuu 2020 - toukokuu 2021 välisenä aikana. Lähiopetusta pääasiassa kahtena arki-iltana (klo 17-20.45) viikossa.

Ilmoittautuminen:
Tieto- ja viestintätekniikan ja IT:n tutkinto-opiskelijat: OMAn kautta.
Avoin AMK opiskelijat: https://www.metropolia.fi/koulutukset/avoin-amk/ilmoittautuminen-ja-opintotarjonta/
Yht. max. 30 opiskelijaa.

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

TX00DW03 Amazon-pilvipalvelun perusteet 5 op
TX00DH59 Amazon Web Services 5 op
TX00DW04 Microsoft Azure 5 op
TX00DH60 Virtualisoinnin ja pilvipalvelujen perusteet 5 op
TX00DW02 VMware vSpheren asennus, määrittely ja hallinta 5 op
TX00DH58 Windows-palvelin ja HyperV 5 op