OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Avoimen amk:n Sosiaaliala 60 op polku: K2019-S2019
Valinnainen opintotarjonta

Avoimen amk:n Sosiaaliala 60 op polku: K2019-S2019

AVOINPOLKU_SOSIAALIALA

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5 op
SX00DL80 Elämänkulun tukeminen varhaiskasvatuksessa 10 op
SX00BN91 Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys 5 op
SX00BR65 Johdanto sosiaalipedagogiikkaan 5 op
SX00BO80 Lapsen kasvu ja kehitys 5 op
SX00BZ93 Lasten ja lapsiperheiden arki suomalaisessa yhteiskunnassa 5 op
SX00BU35 Oppimisen valmiudet 5 op
SX00DL77 Sosionomin työn luonne ja monet ympäristöt 5 op
SX00DL63 Työelämän ruotsi 5 op
SX00BO33 Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 5 op
SX00BO16 Yksilö- ja yhteisöohjaus 5 op