Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Hyvinvoiva työyhteisö
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Hyvinvoiva työyhteisö

VOK_TERVEYSPAL2_2014

Kuvaus

Hyvinvoiva työyhteisö 15 op, on opiskelijalähtöinen opintokokonaisuus. Opintojaksojen tieto- ja taitoperusta sisältää sekä arki- että työelämään sovellettavaa osaamista. Opinnoissa perehdyt työhyvinvointiin, turvallisuuteen ja moninaisuuteen; sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatilliseen kohtaamiseen. Opinnoissa sinulla on mahdollisuus kehittyä omalta kohdaltasi hyväksi työelämäntaitajaksi.

Valinnainen opintokokonaisuus tarjoaa kaikille Metropolian opiskelijoille tietoa ja taitoa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseen sekä osaamista moninaisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn.

Opintokokonaisuudessa opiskelijalla on mahdollisuus:
- tarkastella, miten luoda työyhteisö, jossa jokainen työntekijä voi kokea tekevänsä työtä turvallisessa ja työkykyä edistävässä työpaikassa
- ideoida/luoda/kehittää uusia ajatuksia, oivalluksia sekä keinoja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen
- vahvistaa tietoja ja taitoja, joiden avulla osaa toimia työpaikan ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi
- vahvistaa ensiapuosaamista, opintojaksossa Apua – Osaan toimia! - Ensiapu ja yleinen turvallisuus työpaikalla (5 op), on mahdollisuus suorittaa/päivittää EA I (SPR).
- tarkastella seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden ammatillista kohtaamista.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Opintokokonaisuus sisältää kolme 5 op laajuisesta opintojaksoa:
Apua – Osaan toimia! - Ensiapu ja yleinen turvallisuus työpaikalla (5 op)
Työssä hyvin, kaikki hyvin - Työhyvinvointi (5 op)
Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuden ammatillinen kohtaaminen (5 op)

Hyvinvoiva työyhteisö -opintokokonaisuuden opintojaksoja voi opiskella itsenäisinä opintojaksoina.

Yhteyshenkilö: Maarit Vallinkoski

XX00CH58 Apua – Osaan toimia! - Ensiapu ja yleinen turvallisuus työpaikalla 5 op
XX00CH60 Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen 5 op
XX00CH59 Työssä hyvin, kaikki hyvin - Työhyvinvointi 5 op