OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Vanhustyön tutkinto-ohjelma > Vanhustyö

Vanhustyö

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Gerontologinen osaaminen
                                                 
Oppimisen valmiudet 5
     
           
                         
Ikääntyminen 5
     
           
                         
Fyysinen vanheneminen 5
     
           
                         
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
     
             
                       
Vanhustyön ammatillisuus 5
     
             
                       
Lääketieteellisen osaamisen perusteet 5
     
             
                       
30000300000001515000000000000
Vanhuspalvelujen perusteet
                                                 
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5
       
             
                     
Vanhuspolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö 5
       
             
                     
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5
       
             
                     
Iäkkään ihmisen toimintakyvyn tukeminen 15
       
               
                   
30000030000000015150000000000
Hyvä ikääntyminen
                                                 
Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia 5  
       
               
               
Muistisairaan ihmisen päivittäisen toimintakyvyn tukeminen 5  
       
               
               
Farmakologia ja lääkehoito 5  
       
               
                 
Gerontologinen hoiva- ja hoitotyö 15  
       
                 
               
03000003000000000102000000000
Kotona asumisen tukeminen
                                                 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 10  
         
                 
           
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5  
         
                 
             
Ikäihminen kotiympäristössä 15  
         
                   
           
03000000300000000001020000000
Vanhustyön kehittäminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5    
         
                   
         
Mielenterveys, päihdetyö ja vammaisuus vanhustyössä 5    
         
                   
         
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                     
       
Työelämän ruotsi 5    
         
                     
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
         
                     
       
00350000035000000000015200000
Moniammatillinen vanhustyö ja valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Palveluohjaus ja vahvistava asiakastyö 10    
           
                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
     
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Lasten ja nuorten mielenterveystyö 3                                                  
Uusien opiskelijoiden rekrytointi vaikuttavan viestinnän ja markkinoinnin keinoin 3                                                  
Ruotsin valmennuskurssi 3                                                  
Englannin valmennuskurssi 3                                                  
EKG ja spirometria - tule oppimaan 3                                                  
Kehitysmaaopinnot ja vaihto-opiskelu kehitysmaissa 3                                                  
Infektiosairaudet terveydenhoitotyössä 3                                                  
Kuvantaminen ja sädehoito 3                                                  
Molekyylibiologian menetelmät 1 3                                                  
Lääkematematiikan menetelmät 3                                                  
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                  
Hoitojalkineen valmistaminen ja yksilölliset muutostyöt 3                                                  
Liikkuminen ja työskentely turvalliseksi osastolla 3                                                  
Psyykkiset häiriöt aikuisiässä 3                                                  
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                  
Sport for all- soveltavaa liikuntaa erityisryhmille 3                                                  
Teippauksen käyttömahdollisuuksia fysioterapiassa 3                                                  
Terapeuttinen leikki 3                                                  
Tieteellinen kirjoittaminen opinnäytetyön apuna ja tilastollisen analyysin toteuttaminen 3                                                  
Ajankohtaista sosiaalipedagogiikasta 3                                                  
Havaintopsykologian erityiskysymyksiä 3                                                  
Jalkakoulu 3                                                  
Kuulokojeen korvakappaleen ja yksilöllisten korvatulppien sekä yksilöllisten hammassuojien valmistus 3                                                  
Onnellisuus - mistä on tutkimuksen mukaan kyse? 3                                                  
Psyykkisesti oireileva nuori 3                                                  
Puutarhatyö terapiana ja mielenvirkistyksenä 3                                                  
Silmäproteesi 3                                                  
Terveysliikunta 3                                                  
Tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminta 3                                                  
Työnohjaus työn kehittämisen menetelmänä 3                                                  
Tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen ja dissektio 3                                                  
Käytännönläheinen ruotsi ja englanti optikon työssä 3                                                  
Muistelutyö ja narratiiviset menetelmät vanhustyössä 3                                                  
Optiikan laskuharjoitukset optometristiopiskelijoille verkko-opiskeluna 3                                                  
Lääkehoidon perusteet sosiaalialalla 3                                                  
Sosiaalinen media 3                                                  
Mielenterveys ja päihdetyö vanhustyössä 3                                                  
Voimavaralähtöiset menetelmät muistisairaan ihmisen kuntoutuksessa ja hoidossa 3                                                  
Triggerpiste ja pehmytkudostekniikat 1                                                  
Toiminnallinen elämäntarinamenetelmä kuntoutuksessa 3                                                  
Valokuvan menetelmät sosiokulttuurisen innostamisen työvälineinä 3                                                  
Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa 3                                                  
Traumaattiset kriisit ja henkinen tuki 3                                                  
Luovat menetelmät 3                                                  
Silmälasikehykset tutuiksi 3                                                  
Dysfagia - nielemisvaikeudet 3                                                  
Diagnostisen ultraäänen turvallisuus 1                                                  
Radiografiatyön täydentävät opinnot 3                                                  
Terveysalan suomen intensiivikurssi 3                                                  
Natiivikuvausten harjoittelu oppilaitoksessa 3                                                  
Traumakuvantaminen 3                                                  
Potilastietojen rakenteinen kirjaaminen sähköisessä Uranus -potilastietojärjestelmässä 2                                                  
Synnyttäjän omat voimavarat käyttöön - vaihtoehtoja synnytyskivunlievitykseen 3                                                  
Hoitotyön historia Suomessa ja maailmalla 3                                                  
Tasapainon hallinta Basic Body Awareness Therapy –periaatteiden mukaan 3                                                  
Arvot toimintamme takana 3                                                  
Elämäntapaohjausta verkossa 4                                                  
Kehitysmaaopinnot ja työskentely kehitysmaissa 3                                                  
Kestävä kehitys 3                                                  
Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen 3                                                  
Sjukhussvenska 3                                                  
Ruotsia Tukholmassa - Svenska i Stockholm 3                                                  
Neuropsykiatria 3                                                  
Tietoisuustaidoilla terveyttä ja hyvinvointia 3                                                  
Tuki- ja liikuntaelimistön kiputilojen diagnostiikka ja manuaalinen hoito 3                                                  
Moniammatillinen kävelyn arviointi ja analysointi 3                                                  
Manuaalinen terapia 2 3                                                  
Liikunta ikääntyneiden toimintakyvyn tukena 3                                                  
Rentoutuminen 3                                                  
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi 3                                                  
Palpaatiotaidot 3                                                  
AAC, Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio 3                                                  
Työnohjaus osana työn kehittämistä 5                                                  
Tilastollinen tutkimuskurssi 1                                                  
Kaunis hymy 3                                                  
Suunterveydenedistämisprojekti asepalvelukseen astuville 3                                                  
Rokotusosaaminen 3                                                  
Liikunta lapsen ja nuoren kehityksen ja toiminnan edistäjänä ja tukena-psykomotorinen näkökulma 3