OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Erikoistumiskoulutus > Digitekijä Fast Track erikoistumiskoulutus > Digitekijä Fast Track

Digitekijä Fast Track

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Digitaalinen myynti ja markkinointi
             
Strateginen muutosjohtaminen digiajassa 5
 
     
Asiakaskokemuksen kehittäminen 5
   
   
Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa 5
 
   
 
Mittaus ja seuranta digitaalisissa markkinointikanavissa 5
 
     
Markkinoinnin ja myynnin digitaaliset prosessit ja työkalut 5
 
     
Verkkokaupan menestyksen kulmakivet 5
 
     
30102055515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30102055515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille soveltuvan korkeakoulututkinnon omaaville henkilöille, jotka työskentelevät nyt tai tulevaisuudessa verkkokaupan ja verkossa myymisen tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen parissa. Opit käytännön case -työskentelyn kautta parhaiden ammattilaisten ohjauksessa digitaalisuudesta laaja-alaisesti.

Koulutus on 30 opintopisteen laajuinen ja koostuu moduuleista, joita voi anoa hyväksiluettavaksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Koulutusmoduulit sisältävät kokonaisuuksia liittyen digitaalisiin aihealueisiin kuten
• strateginen muutosjohtaminen,
• digitaalisuus palveluliiketoiminnassa,
• asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät ja
• verkkokaupan menestyksen kulmakivet.

Lisäksi suoritat osana koulutusta HubSpot, Google AdWords ja Google Analytics -sertifikaatit.

HYÖTY OPISKELIJALLE
Opit käytännön case työskentelyn kautta parhaiden ammattilaisten ohjauksessa digitaalisuudesta laaja-alaisesti. Koulutusmoduulit sisältävät kokonaisuuksia liittyen digitaalisiin aihealueisiin kuten strateginen muutosjohtaminen, digitaalisuus palveluliiketoiminnassa, asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät ja verkkokaupan menestyksen kulmakivet. Lisäksi suoritat osana koulutusta Hub Spot, Google AdWords ja Google Analytics -sertifikaatit.

HYÖTY YRITYKSELLE
Koulutuksen suoritettuaan työntekijä pystyy syventämään digitaalista osaamistaan ja jatkossa vaikuttamaan yrityksen verkkomyynnin kehittämiseen. Tavoitteena on tukea oppimista ja osaamista ja tarjota työkaluja liittyen verkkomyynnin kasvattamiseen.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija pystyy syventämään digitaalista osaamistaan ja jatkossa vaikuttamaan yrityksen verkkomyynnin kehittämiseen. Koulutuksen
tavoitteena on tukea oppimista ja osaamista sekä tarjota työkaluja liittyen verkkomyynnin kasvattamiseen.

Opintojaksot noudattavat osaamistavoitteeltaan kansallisen viitekehyksen tasoa 7 (ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot):

Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana.
Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai
innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa
asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä.

Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Valmius jatkuvaan
oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.