Siirry suoraan sisältöön

Käytännön japaniaLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00CS90

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija keskustelee ja osaa kertoa nykyisistä, tulevista ja menneistä omaan elämään, työhön, opiskeluun ja matkailuun liittyvistä aiheista. Hän käyttää yhä laajempaa sanavarastoa ja tehokkaampia viestintätaitoja arkielämän tilanteissa (esim. asiointi, opiskelu- tai työympäristö, matkailu) ja pystyy ilmaisemaan ja selittämään mielipiteitään ja tunteitaan. Opiskelija pystyy seuraamaan pääkohdat ymmärtäen arkielämään liittyviä keskusteluja. Hän ymmärtää työelämään, japanilaiseen kulttuuriin ja matkailuun liittyviä helppoja tekstejä. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa n. 250 tavallisinta kanji-merkkiä ja pystyy laatimaan yksinkertaisia omaan elämään liittyviä tekstejä eri apuvälineitä taitavasti käyttäen. Opiskelija tunnistaa ja osaa omassa käytössään erotella puheen ja kirjoituksen eri tyylirekistereitä. Opiskelija osaa suhteuttaa japanilaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöitä kulttuuriseen kontekstiinsa ja pystyy tarvittaessa kyseenalaistamaan vallitsevia stereotyyppisiä käsityksiä.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Opiskelija tutustuu helppoihin teksteihin, jotka kuvaavat elämää Japanissa. Opiskelija tutustuu nyky-yhteiskunnan ilmiöihin, analysoi niitä hakemalla itsenäisesti tietoa eri lähteistä ja osallistuu keskusteluun niistä.

Esitietovaatimukset

Japanin jatkokurssi tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

15 - 40

Opettaja
  • Outi Smedlund
Vastuuhenkilö

Outi Smedlund

Tavoitteet

Opiskelija keskustelee ja osaa kertoa nykyisistä, tulevista ja menneistä omaan elämään, työhön, opiskeluun ja matkailuun liittyvistä aiheista. Hän käyttää yhä laajempaa sanavarastoa ja tehokkaampia viestintätaitoja arkielämän tilanteissa (esim. asiointi, opiskelu- tai työympäristö, matkailu) ja pystyy ilmaisemaan ja selittämään mielipiteitään ja tunteitaan. Opiskelija pystyy seuraamaan pääkohdat ymmärtäen arkielämään liittyviä keskusteluja. Hän ymmärtää työelämään, japanilaiseen kulttuuriin ja matkailuun liittyviä helppoja tekstejä. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa n. 250 tavallisinta kanji-merkkiä ja pystyy laatimaan yksinkertaisia omaan elämään liittyviä tekstejä eri apuvälineitä taitavasti käyttäen. Opiskelija tunnistaa ja osaa omassa käytössään erotella puheen ja kirjoituksen eri tyylirekistereitä. Opiskelija osaa suhteuttaa japanilaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöitä kulttuuriseen kontekstiinsa ja pystyy tarvittaessa kyseenalaistamaan vallitsevia stereotyyppisiä käsityksiä.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Opiskelija tutustuu helppoihin teksteihin, jotka kuvaavat elämää Japanissa. Opiskelija tutustuu nyky-yhteiskunnan ilmiöihin, analysoi niitä hakemalla itsenäisesti tietoa eri lähteistä ja osallistuu keskusteluun niistä.

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään Zoom-opetuksena torstai-iltaisin klo 16.30-19.45. Kurssi alkaa 18.1. Linkki Zoomiin tulee Oman kurssialueelle.

Oppimateriaalit

Oppikirjana on Marugoto Shokyuu 2 A2 Katsudoo (valkoinen kansi kirjassa). Sen lisäksi suosittelen vahvasti hankkimaan Marugoto Shokyuu 2 A2 Rikai (keltainen kansi kirjassa, älä sekoita kirjaan Marugoto Shokyuu 1 A2, joka on yhtä tasoa alempi kirja). Shokyuu tarkoittaa Elementary/Basic level.

Kirjat kannattaa tilata nettikaupasta mahdollisimman pian, jotta ne ovat käytettävissä heti opetuksen alkaessa. Tästä listasta löydät listauksen nettikirjakaupoista, jotka myyvät kirjaa: https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/13/ (etsi Eurooppa listasta, siellä esim verasia.eu). Lisäksi kirjaa on myynnissä esim. Amazonissa, ja se on saatavissa myös e-kirjana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Esitietovaatimukset

Japanin jatkokurssi tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

15 - 40

Opettaja
  • Virpi Serita
Vastuuhenkilö

Virpi Serita

Tavoitteet

Opiskelija keskustelee ja osaa kertoa nykyisistä, tulevista ja menneistä omaan elämään, työhön, opiskeluun ja matkailuun liittyvistä aiheista. Hän käyttää yhä laajempaa sanavarastoa ja tehokkaampia viestintätaitoja arkielämän tilanteissa (esim. asiointi, opiskelu- tai työympäristö, matkailu) ja pystyy ilmaisemaan ja selittämään mielipiteitään ja tunteitaan. Opiskelija pystyy seuraamaan pääkohdat ymmärtäen arkielämään liittyviä keskusteluja. Hän ymmärtää työelämään, japanilaiseen kulttuuriin ja matkailuun liittyviä helppoja tekstejä. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa n. 250 tavallisinta kanji-merkkiä ja pystyy laatimaan yksinkertaisia omaan elämään liittyviä tekstejä eri apuvälineitä taitavasti käyttäen. Opiskelija tunnistaa ja osaa omassa käytössään erotella puheen ja kirjoituksen eri tyylirekistereitä. Opiskelija osaa suhteuttaa japanilaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöitä kulttuuriseen kontekstiinsa ja pystyy tarvittaessa kyseenalaistamaan vallitsevia stereotyyppisiä käsityksiä.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Opiskelija tutustuu helppoihin teksteihin, jotka kuvaavat elämää Japanissa. Opiskelija tutustuu nyky-yhteiskunnan ilmiöihin, analysoi niitä hakemalla itsenäisesti tietoa eri lähteistä ja osallistuu keskusteluun niistä.

Aika ja paikka

Paikka: Myyrmäen kampus, Leiritie 1.
Ajoitus: 20/1- 27/5/2023 perjantaisin klo 13-15.30
Ensimmäinen tunti on lähiopetustunti, jolloin jaetaan kurssin tarkka aikataulu ja opetussuunnitelma. Sen jälkeen n. 50% etäopetusta Zoomissa, siten että 3. periodi painottuu etäopetukseen ja 4. periodi lähiopetukseen.

Oppimateriaalit

Michi 2- vuosi Japanissa, uudistettu painos (2016 tai uudempi), Otava. kpl 2-8.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan 1. luentokerralla.

Kansainvälisyys

Professori Jun Takeda opettaa 6 oppituntia kurssin kuluessa etänä Japanista käsin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Esitietovaatimukset

Japanin jatkokurssi tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

03.05.2021 - 06.06.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
  • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
  • Outi Smedlund
Vastuuhenkilö

Outi Smedlund

Tavoitteet

Opiskelija keskustelee ja osaa kertoa nykyisistä, tulevista ja menneistä omaan elämään, työhön, opiskeluun ja matkailuun liittyvistä aiheista. Hän käyttää yhä laajempaa sanavarastoa ja tehokkaampia viestintätaitoja arkielämän tilanteissa (esim. asiointi, opiskelu- tai työympäristö, matkailu) ja pystyy ilmaisemaan ja selittämään mielipiteitään ja tunteitaan. Opiskelija pystyy seuraamaan pääkohdat ymmärtäen arkielämään liittyviä keskusteluja. Hän ymmärtää työelämään, japanilaiseen kulttuuriin ja matkailuun liittyviä helppoja tekstejä. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa n. 250 tavallisinta kanji-merkkiä ja pystyy laatimaan yksinkertaisia omaan elämään liittyviä tekstejä eri apuvälineitä taitavasti käyttäen. Opiskelija tunnistaa ja osaa omassa käytössään erotella puheen ja kirjoituksen eri tyylirekistereitä. Opiskelija osaa suhteuttaa japanilaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöitä kulttuuriseen kontekstiinsa ja pystyy tarvittaessa kyseenalaistamaan vallitsevia stereotyyppisiä käsityksiä.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Opiskelija tutustuu helppoihin teksteihin, jotka kuvaavat elämää Japanissa. Opiskelija tutustuu nyky-yhteiskunnan ilmiöihin, analysoi niitä hakemalla itsenäisesti tietoa eri lähteistä ja osallistuu keskusteluun niistä.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan Zoomissa ke 16.30-19.45 ajalla 8.9.-8.12.2021

Oppimateriaalit

Oppikirjana on Marugoto Shokyuu 2 A2 Katsudoo (valkoinen kansi kirjassa). Sen lisäksi suosittelen vahvasti hankkimaan Marugoto Shokyuu 2 A2 Rikai (keltainen kansi kirjassa). Shokyuu tarkoittaa Basic level. Tarkista, että ostat nimenomaan Shokyuu 2 (ei Shokyuu 1) kirjat. Kirjat kannattaa tilata nettikaupasta mahdollisimman pian, jotta ne ovat käytettävissä heti opetuksen alkaessa. Tästä listasta löydät listauksen nettikirjakaupoista, jotka myyvät kirjoja: https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/13/ (etsi Eurooppa listasta, siellä esim verasia.eu). Lisäksi kirjoja on myynnissä esim. Amazonissa ja Adlibriksessä, ja ne on saatavana myös E-kirjana.

Opetusmenetelmät

Zoom-opetus (4 h/vko) ja itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutetaan Zoomissa ke 16.30-19.45 alkaen 8.9.2021. Linkki Zoomiin tulee Omaan kurssialueelle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Esitietovaatimukset

Japanin jatkokurssi tai vastaavat tiedot.