OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Viestinnän tutkinto-ohjelma > Viestintä, Graafinen suunnittelu, digitaalinen media
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Viestintä, Graafinen suunnittelu, digitaalinen media

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5  
       
                 
                   
Media-alan ruotsi 5    
           
                       
       
Opinnäytevalmiudet 5    
           
                       
       
Media-alan yrittäjyys 5  
         
                   
               
5101005055010002.52.5002.52.52.52.500550000
Visuaalisen viestinnän perusopinnot
                                                       
Taidehistoria 5
       
               
                       
Valokuvauksen perusteet 5
       
               
                       
Piirustus, maalaus ja sommittelu 5
     
             
                           
Viestinnän perusteet 5
     
             
                           
2000010100000005555000000000000
Graafisen suunnittelun ja digitaalisen mediajulkaisemisen perusteet
                                                       
Visuaalisen viestinnän ja typografian perusteet 15
     
             
                           
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu 15
       
               
                       
Julkaisun suunnittelu 5  
         
                   
               
Digitaalinen kuvitus 5
       
               
                       
3550015200500007.57.51010002.52.500000000
Liikkuvan kuvan tuotanto
                                                       
Elokuvakerronnan perusteet 5  
       
                 
                   
3D-grafiikka 5  
       
                 
                   
Animaatio 5  
       
                 
                   
Animaatio- ja jälkikäsittelytekniikat 10  
       
                 
                   
3D-animaatio 5    
         
                     
           
Liikegrafiikka ja efektit 15    
         
                     
           
0252000025020000000012.512.5001010000000
Multimediatuotanto
                                                       
Multimedian koostamisen ja ohjelmoinnin perusteet 5  
         
                   
               
Multimediaprojekti 10  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Digitaalisen median visuaalisen suunnittelun soveltavat monialaiset opinnot
                                                       
Digitaaliset elokuvatehosteet 15    
           
                       
       
Soveltava monialainen projekti 5    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Opinnäyte ja erikoistumisprojekti
                                                       
Erikoistumisprojekti 10      
             
                           
Opinnäytetyö 15      
             
                           
000250000000250000000000000012.512.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60556055303030253030302515151515151512.512.515151515151512.512.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Graafinen suunnittelu, digitaalinen media

Graafisen suunnittelun opinnot sisältävät teoriaa kuvallisesta ilmaisusta ja ajattelusta, tietoa graafisen teollisuuden ja multimediatuotannon tuotantoprosesseista, niiden valmisteluun käytettävistä tietokoneohjelmista, käytännön työskentelyä taideaineissa ja soveltavissa ammattiaineissa sekä perustietoa kaupallisesta toiminnasta.

Painetun median suunnittelu

-julkaisujen taitto ja kuvitus
-yritysilme ja brändinhallinta
-verkkopalveluiden visuaalisen ilmeen suunnittelu
-markkinointiviestintä ja mainonta
-informaation visualisointi
-pakkaussuunnittelu
¨
Digitaalisen median suunnittelu

-animaatio ja liikegrafiikka
-liikkuvan kuvan kompositointi ja erikoisefektit
-peligrafiikka ja konseptitaide
-www-sivujen ja -sovellusten suunnittelu
-käyttöliittymät ja käytettävyys

Opintoihin sisältyvissä työelämäprojekteissa opiskelijat soveltavat osaamistaan käytäntöön ja syventävät taitojaan.

Viestintä

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.

Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.