OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Viestinnän tutkinto-ohjelma > Viestintä, 3D-animointi ja -visualisointi
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Viestintä, 3D-animointi ja -visualisointi

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5
       
               
                       
Media-alan ruotsi 5  
       
                 
                   
Opinnäytevalmiudet 5      
             
                           
Media-alan yrittäjyys 5      
           
                         
   
105010555000552.52.52.52.52.52.50000002.52.52.52.5
Visuaalisen viestinnän perusopinnot, 3D
                                                       
Graafisen suunnittelun perusteet 5                                                        
Valokuvauksen perusteet 5                                                        
Piirustus, maalaus ja sommittelu 5                                                        
Median ja taiteen historia 5                                                        
Piirustuksen ja maalauksen jatko-opintojakso 5                                                        
0000000000000000000000000000
3D-animoinnin ja -visualisoinnin perusteet
                                                       
3D-projekti, still-kuva 15                                                        
3D-hahmot 1 5                                                        
3D-projekti, liikkuva kuva 15                                                        
0000000000000000000000000000
3D-hahmoanimaatio ja jälkikäsittely
                                                       
Esituotanto 1 5                                                        
Esituotanto 2 5                                                        
3D-projekti, animaatioelokuva 15                                                        
3D-projekti, efektit ja jälkikäsittely 15                                                        
Mediatuotannon perusteet 5                                                        
0000000000000000000000000000
3D-peligafiikka
                                                       
3D-projekti, peli 15                                                        
0000000000000000000000000000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
             
                           
000100000000100000000000000055
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
3D-animoinnin ja visualisoinnin soveltavat monialaiset opinnot
                                                       
3D-hahmot 2 5                                                        
Showreel 5                                                        
Soveltava monialainen projekti 5                                                        
2D-animaatio 5                                                        
0000000000000000000000000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                       
       
Harjoittelu 2 15    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
Erikoistumisprojekti 10                                                        
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 105303555500305302.52.52.52.52.52.5000015152.52.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

3D-animointi ja -visualisointi

3D-animoinnin ja -visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan 3D-sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.

Valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi television uutisgraafikoiksi, 2D- tai 3D-peligraafikoiksi, arkkitehtuurin visualisoijiksi, hahmoanimaattoreiksi, kompositoijiksi, 3D-mainosgraafikoiksi ja tuotevisualisoijiksi. Työpaikka voi löytyä vaikkapa peli- tai viihdeteollisuudesta, TV- ja elokuvatuotannoista, suunnittelutoimistoista, mainosalalta, opetusmateriaalin tuotannosta tai tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.

Viestintä

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.
Kaikkiin medianomipolkuihin sisältyy 10 op vapaasti valittavia opintoja sekä 30 op laajuinen soveltavat monialaiset opinnot -opintokokonaisuus. Soveltavat monialaiset opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jonka kautta opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista erikoistavia opintoja ja ns. sivuaineopintoja. Innovaatioprojekti on osa tätä monialaista kokonaisuutta.
Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen mahdollisimman helppoa ja joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.
Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.