OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka (Espoo), Koko opetussuunnitelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka (Espoo), Koko opetussuunnitelma

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan
                                                       
Oliot 15
     
           
                       
Pelit ja mobiilit 15
     
           
                       
Verkot 15
     
           
                       
Laitteet 15
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Suuntaavat ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Ohjelmistotuotannon perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Olio-ohjelmointi
                                                       
Oliosovellukset ja tietokannat 5                                                        
Ohjelmointiprojekti 5                                                        
Antureiden ja toimilaitteiden fysiikka 5                                                        
Web-ohjelmointi
                                                       
Web-tekniikat 5                                                        
Web-projekti 5                                                        
Diskreetti matematiikka 5                                                        
Web-sovelluskehitys 5                                                        
Pelisovellusten perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Peliohjelmoinnin perusteet
                                                       
Olio-ohjelmointi (C++) 5                                                        
Pelisuunnittelu 5                                                        
Pelimatematiikka 5                                                        
Peliteknologian perusteet
                                                       
Pelimoottorit 5                                                        
Tietokannat ja pelipalvelimet 5                                                        
Pelifysiikka 5                                                        
Tietokannat ja pelinkehitys 5                                                        
Mobiilisovellusten perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Oliot ja tietoliikenne
                                                       
Olio-ohjelmointi ja tietoliikenne 15                                                        
Web-teknologian perusteet
                                                       
Web-teknologian peruskonseptit 15                                                        
Mediatekniikan perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Mediatekniikan perusteet
                                                       
Digitaalisen median perusteet 15                                                        
Web-sovelluskehityksen perusteet 15                                                        
Älykkäiden järjestelmien perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Älykkäiden järjestelmien perusteet
                                                       
Lähiverkot 5                                                        
C-ohjelmointi ja sulautetut järjestelmät 5                                                        
Insinöörimatematiikka 5                                                        
Fysiikka ja matematiikka sähkömagnetiikassa 5                                                        
Älykkäiden järjestelmien arkkitehtuuri ja ohjelmointi
                                                       
Olio-ohjelmointi ja älykkäät järjestelmät 5                                                        
Moderni tietokoneen arkkitehtuuri 5                                                        
Sensorit ja sovellettu fysiikka 5                                                        
Todennäköisyys- ja tilastomatematiikka 5                                                        
Verkkojen ja pilvipalvelujen perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Verkkojen ja pilvipalvelujen perusteet
                                                       
Tietoverkkojen orientoiva projekti 15                                                        
IoT-projekti 15                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Fysiologisten mittausten teknologia I
                                                       
Älykkäät ympäristöt ja sovellukset 5                                                        
Soveltava anatomia ja fysiologia 5                                                        
Biomekaniikka ja liikkeen mittaaminen 5                                                        
Fysiologisten mittausten teknologia II
                                                       
Fysiologiset mittaukset ja anturit 5                                                        
Mittaustiedon kerääminen ja käsittely 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 1 5                                                        
0000000000000000000000000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Ohjelmistojen rakenteet ja mallit
                                                       
Tietorakenteet, algoritmit ja rajapinnat 5                                                        
Kuvaus- ja mallintamismenetelmät 5                                                        
Ohjelmistotuotantoprojekti 1 5                                                        
Tietorakenteet ja algoritmit 5                                                        
Ohjelmistotuotannon käytännöt
                                                       
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5                                                        
Suunnittelumallit 5                                                        
Ohjelmistotuotantoprojekti 2 5                                                        
Avoimet rajapinnat ja avoin data
                                                       
Avoimet rajapinnat ja avoin data 5                                                        
Web-sovelluskehitys 2 5                                                        
Big Data ja tiedonlouhinta 5                                                        
Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 5                                                        
Datan käsittely ja koneoppiminen 5                                                        
Ohjelmistojen laatu ja turvallisuus
                                                       
Ohjelmistojen laatu 5                                                        
Tietoturvallinen ohjelmistokehitys 5                                                        
Tiedon salaus ja kryptomatematiikka 5                                                        
Pelisovellukset
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Ohjelmistojen rakenteet ja mallit
                                                       
Tietorakenteet ja algoritmit 5                                                        
Ohjelmistoarkkitehtuurit ja –mallit 5                                                        
Käyttöjärjestelmät ja pelialustat 5                                                        
VR/AR ja konsoliohjelmointi 5                                                        
C++ -projekti 5                                                        
Ohjelmistotuotanto
                                                       
Peliprojektin menetelmät 5                                                        
Pelaajakeskeinen suunnittelu ja pelitestaus 5                                                        
Peliprojekti 5                                                        
Peliprojekti 15                                                        
Edistynyt peliohjelmointi
                                                       
Peliohjelmointi ja tekoälyt 5                                                        
Grafiikkaohjelmointi 5                                                        
Pelisovellusten taustajärjestelmät 5                                                        
Peliprojekti
                                                       
Moninpeliprojekti 15                                                        
Mobiilisovellukset
(Valitaan opintoja 60 op)