OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK) > Talotekniikka (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Talotekniikka (ylempi AMK)

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                           
Yhteiset opinnot
                           
Energia-, elinkaari- ja ympäristölaskelmat 5
 
   
       
Älykkäät ja kestävät kiinteistöjen energiaratkaisut 5  
   
       
 
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5  
   
       
Suuntaavat opinnot, LVI-tekniikka
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
LVI-mallinnus ja simulointi 5
 
   
       
Energian tuotanto, kierrätys ja varastointi lämpöpumpuilla 5  
   
       
 
Suuntaavat opinnot, sähköinen talotekniikka
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Väylätekniikka 5  
   
         
   
Rakennusautomaatio ja energianhallintajärjestelmä 5
   
       
       
1520.051014.25.82.52.5557.17.14.61.3
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                           
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö, Työelämän kehittämistehtävä 30  
   
       
03000151500007.57.57.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 155051029.220.82.52.55514.614.612.18.8

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin. Ylempi AMK -tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Suuntaavat opinnot ovat:

• LVI-tekniikka ja
• Sähköinen talotekniikka

Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (15 op), syventävistä opinnoista (10 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op). Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka tehdään lähtökohtaisesti omalle työnantajalle. Yhteisten opintojen pääpaino on rakennusten vähähiilisyydessä ja energiatehokkuudessa, elinkaarikustannuksissa ja ympäristövaikutuksissa, uusiutuvan energian tuotannossa ja tuotantotapojen integroinnissa, älykkäiden energiajärjestelmien säädössä ja ohjauksessa sekä tutkimusvalmiuksissa.

Suuntaavista ammattiopinnoista voi valita joko LVI-tekniikan tai sähköisen talotekniikan opintojaksoja. Pääteemat LVI-tekniikassa ovat energian tuotanto, kierrätys ja varastointi lämpöpumpuilla sekä sisäilmaston olosuhteiden ja energian tuotantojärjestelmien toiminnan mallinnus ja simulointi.

Sähköisen talotekniikan keskeisiä aiheita ovat rakennuksen energianhallintajärjestelmän sekä tieto- ja turvallisuusjärjestelmien osaaminen ja integrointi.

Vapaasti valittavat opinnot antavat mahdollisuuden suunnata opintoja oman ura- ja
kehityssuunnitelman mukaisesti. Niihin voi sisällyttää opintoja Metropolian omasta tai muiden yliopistojen ja korkeakoulujen YAMK-tasoisten ohjelmien tarjonnasta.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi suorittaa työn ohessa.


Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä. Lähijaksot keskittyvät intensiiviviikoille, jolloin lähiopetusta on torstai-iltana, perjantaina ja mahdollisesti lauantaina. Lukuvuodessa on 9-10 lähiopetusjaksoa. Opetus on järjestetty siten, että tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden aikana.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää lähes nollaenergiarakentamisen vaikutukset suunnitteluun ja teknisiin ratkaisuihin. Hän osaa myös mitoittaa ja suunnitella lähes nollaenergiarakennuksissa yleisesti käytettäviä LVIA-ja sähköjärjestelmiä ja laskea rakennuksen energiankulutuksen sekä energiankäytön tehostamiskeinojen vaikutukset. Lisäksi hän osaa laatia elinkaarilaskelmia, selittää rakennusten ympäristövaikutuslaskelmien periaatteita ja käyttää dynaamisia simulointiohjelmia. Opiskelija osaa kuvata tutkimus- ja kehittämishankkeen vaiheet ja suunnitella niiden mukaan etenevän hankkeen ja raportoida sen.