OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Mediatuottamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Mediatuottamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Medianomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Liisa Seppänen
PL 4072
00079 METROPOLIA
+358 400 846 061
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Alempi korkeakoulututkinto ja työkokemus. Katso hakusivustoltamme.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö. >>

Tutkinnon profiili

Koulutus tuottaa laaja-alaista digitaalisen median asiantuntijuusosaamista, antaa valmiudet toimia media-alan yrityksissä ja muissa organisaatioissa vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä sekä luo edellytykset kehittyä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia esimiestyöhön sekä erilaisiin kehittämis- ja projektitehtäväiin.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto-ohjelman yleiset kompetenssit ovat:
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälistymisosaaminen

Tutkinto-ohjelman kompetenssialueet ovat:
- käyttäjäkeskeinen suunnittelu
- digitaalisten mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen
- johtamistaito ja esimiestyö media-alalla
- medialiiketoiminnan ansaintalogiikat ja arvoketjut
- tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä digitaalisen median alalla. Tutkinto antaa pätevyyden virkoihin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaa tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005).

Jatko-opinnot

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkintoon ei kuulu työharjoittelua. Tutkinto on tarkoitettu työn ohessa tehtäväksi.

Opiskelijavaihto

Lyhyet vaihdot ovat mahdollisia esimerkiksi vapaavalintaisissa opinnoissa.