OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala).
Ylempi AMK-tutkinto

Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala).
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Zinaida Grabovskaia
Tutkintovastaava
Puh. +358 40 198 4008
zinaida.grabovskaia@metropolia.fi
PL 4071, 00079 METROPOLIA

Erityispääsyvaatimukset

-

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä >>

Tutkinnon profiili

Business Informatics on 60 op tutkinto insinööreille, jotka haluavat syventää sekä strategista että johtamisosaamistaan tietojohtamisen ja liiketoiminnan tietojärjestelmien avulla. Jokainen opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kehitysprojektin todelliseen liiketoiminnan ongelmaan, joka tyypillisesti on heidän omasta työympäristöstään. Opiskelijat kehittävät näin tutkimus-, projekti- ja muutosjohtamisen osaamistaan. Myös verkostoitumis- ja tiimityöosaaminen kehittyy toimittaessa monikulttuurisessa ympäristössä. Kehitysprojektin laajuus on 30 op.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelijat kehittyvät päteviksi liiketoiminnan informaation analysoijiksi ja käyttäjiksi päätöksenteossa liiketoiminnassa ja kehittämisessä. Opinnoissa syvennytään johtamiseen, logistiikkaan, markkinointiin ja talouteeteen, joissa kaikissa olennaista on keskeisten tietojärjestelmien hyödyntäminen (MIS, ERP, CRM…). Opiskelu tapahtuu kansainvälisessä ryhmässä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

-

Jatko-opinnot

-

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu tapahtuu töiden ohessa, jolloin YAMK-tutkinto saavutetaan noin 2 vuodessa, mutta opinnot sallivat joustavan toteuttamisen. Lähiopetusta on torstaisin/perjantaisin illalla keskimäärin kahdesti kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opinnoissa käytetään eri muodoissa etäopiskelua. Opintojen kieli on englanti.

Tutkinnon taso

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto