OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Kemiantekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kemiantekniikan koulutusohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Koulutuvastaava
TkT Esa Toukoniitty

etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.

Tutkinnon profiili

Kemiantekniikan koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kemian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämistä sekä niiden soveltamista. Prosessitekniikasta opiskelija ymmärtää yksikköoperaatiot ja kokonaisprosessit, hallitsee prosessien taselaskennan ja ymmärtää prosessidynamiikkaa ja säätötekniikkaa. Ympäristö-laatu- ja turvallisuusosaaminen käsittää kestävän kehityksen periaatteiden, BAT-ajattelun, kemikaali- ja prosessiturvallisuuden soveltamisen osaamisen sekä ympäristölainsäädännön ja laatujärjestelmien tuntemisen. Lisäksi painopiste on yleisen matemaattisluonnontieteellisten valmiuksien sekä yleisteknisen osaamisen rakentamisella, mikä on ehdoton edellytys myöhemmälle asiantuntijaksi kehittymiselle ja uuden tiedon oppimiselle alan työtehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Vaihtelevat syventymisvaihtoehtokohtaisesti.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kemiantekniikan insinööritutkinto on laaja-alainen ja monenlaisiin työtehtäviin soveltuva; valmistuneet insinöörit työskentelevät mm. asiantuntija- tai esimiestehtävissä, käyttötehtävissä, suunnittelutehtävissä, tutkimus- tai tuotekehitystehtävissä sekä myynti- tai markkinointitehtävissä kemianteollisuudessa, alan insinööritoimistoissa, ympäristötekniikan yrityksissä tai näiden lähialoilla.

Jatko-opinnot

Jatko maisteriopintoihin tulevan oppilaitoksen pääsyvaatimusten mukaisesti.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Kaikki opintojaksot arvioidaan skaalalla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksissa ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti.

Valmistuminen

Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu on kokopäiväistä.

Tutkinnon taso