OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Erikoistumiskoulutus > Liikuntakiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus > Liikuntakiinteistöasiantuntija, Liikuntakiinteistöasiantuntija

Liikuntakiinteistöasiantuntija, Liikuntakiinteistöasiantuntija

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Liikuntakiinteistön olosuhteiden ja energiatalouden hallinta 10
 
   
Liikuntakiinteistön käyttö, huolto ja kunnossapito 5
   
   
Liikuntakiinteistön korjaus- ja uudisrakennusprosessin hallinta 10
 
   
Liikuntakiinteistön kehitysprojekti 5
 
30.016.713.3511.76.76.7
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30.016.713.3511.76.76.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liikuntakiinteistöasiantuntija

Liikuntakiinteistöasiantuntija

Liikuntakiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tuottaa liikuntakiinteistöjen käytön, kunnossapidon, korjaamisen ja uudisrakentamisen erikoisosaamista.

Osaamistavoitteet

Liikuntakiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tuottaa liikuntakiinteistöjen käytön, kunnossapidon, korjaamisen ja uudisrakentamisen erikoisosaamista.